Hela Sveriges Assistans

Lyssna! Utbildningsträff dag 2

Blogginlägg   •   Sep 23, 2010 15:33 CEST

Dag två på utbildningsträffen fick vi möjligheten att lyssna på Jessica Smaaland som berättade om hur det var att växa upp med hjälp av personlig assistans. Vi fick också lyssna på Carina Svensson som berättade om hur det är att själv leva med personlig assistans och samtidigt ha en son som har personliga assistenter.

För oss var detta en av de mest lärorika utbildningsdagarna vi varit med om. För vem kan lyfta frågorna bättre än Jessica och Carina?

Jessica Smaaland ”Att ha assistans under tonårstiden”

Jessica berättade att när assistansreformen kom 1994 så förstod hon inte riktigt vad det innebar för förändring. Hon hade ju länge haft assistans genom skolan. Nu blev hennes mamma anställd som assistent. Jessica tror att det hade varit svårt för henne och hennes familj att ha externa assistenter som arbetade i hemmet under hennes uppväxt. Det hon däremot önskar är att hon fått information om att hon själv kunde välja vem hon ville ha som assistent.

Jessica upplevde ibland konflikter inombords. Hon älskar ju sin mamma, men det kunde kännas genant att ha mamma med till skolan.

De möten som hölls under Jessicas uppväxt om assistansen tyckte hon var tråkiga och jobbiga. Tråkiga tanter som kom och pratade om tråkiga saker. Jessica önskar att hon sluppit vara med på mötena utan fått den nödvändiga informationen på annat sätt.

Kunde man ha tagit reda på hur Jessica hade och ville ha det vid andra tillfällen istället för att tvinga henne att vara med på dessa tråkiga möten? Vilken information hade Jessica velat ha och hur hade den kunnat förmedlas till Jessica på ett bättre sätt? Det är dessa saker vi försöker att ta reda på i projektet Lyssna!.

Carina Svensson ”Mamma, pappa, barn och personlig assistans”

Efter Jessicas föreläsning fick vi lyssna på Carina Svensson. Carina har själv assistans och hennes son Brynolf likaså. Carina berättade på ett intressant och roligt sätt vilka dråpliga situationer man kan hamna i med 2 assistenter i ett hem.

Carina är idag väldigt noga med att aldrig dela assistenter med sin son. För Carina och Brynolf är det viktigt att veta vilken assistent som hjälper vem.

Carina betonade att det är viktigt att assistenten vet att hans eller hennes uppgift inte är att övervaka Brynolf, utan att hjälpa honom med det han vill göra, bus eller inte. Om Brynolf vill göra något han inte får för sin mamma så ska assistenten hjälpa honom att göra det ändå. Uppfostran är Carinas ansvar, hon lägger aldrig ansvaret på assistenterna.

Carina är också tydlig med att det är viktigt att assistenten tänker på den tystnadsplikt de har gentemot Brynolf. Assistenten ska inte berätta vad de tillsammans gjort under dagen. Om Brynolf vill berätta för sin mamma så gör han det själv. Givetvis hade assistentens roll blivit en annan om Brynolf inte själv hade kunnat föra sin talan eller hade haft en intellektuell funktionsnedsättning.

Assistenterna som arbetar med Brynolf har hjälpt Carina att bli en bättre förälder till ett barn med personlig assistans. De har vågat lyfta svåra frågor och diskuterat kring olika sätt att se på olika situationer. Carina tror att det är väldigt viktigt att man är öppen mot assistenterna och lämnar utrymme för diskussioner om situationer som kan uppstå.

När det kommer till assistenternas arbetsuppgifter så har Carina tydliga bud. På frågan: ”Vad gör Brynolfs assistenter?” svarar hon: ”De gör det jag säger åt Brynolf att göra!” Men även då finns ju utrymme för att Brynolf kan vägra att göra vissa saker och istället göra något annat med hjälp av sina assistenter.

För Carina och Brynolfs pappa betyder Brynolfs assistans mycket. Assistansen innebär att de kan vara föräldrar fullt ut.

Lyssna!
HSA kommer att fortsätta att vara med i projektet Lyssna!. Vi tror att det är ett viktigt forum för att komma fram till hur vi tillsammans ska hantera det numer lagstiftade Barnperspektivet i LSS. Om du har tankar, funderingar eller idéer så får du gärna höra av dig.

Läs dag ett: Lyssna! KASAM

/Sandra Gabrielsson, LSS- och Personalrådgivare, Hela Sveriges Assistans
Carin Fröjd
, Information & Marknadsföring, Hela Sveriges Assistans