Ledarskapscentrum

Målfokuserat ledarskap, personlighet och utmattning...

Blogginlägg   •   Jun 05, 2013 09:00 CEST

Att utbrändhet och utmattning är problem som drabbar många människor i dagens moderna arbetsliv har knappast undgått någon. Orsakerna är naturligtvis många och en av dessa har antagligen att göra med kvaliteten på ledarskapet i en grupp eller organisation. I en studie av Perry, Witt, Penney och Atwater som publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Applied Psychology undersöktes huruvida ett väldigt målfokuserat ledarskap kunde vara förenat med ökad grad av utmattning hos de medarbetare som verkar under ett sådant. Det man fann var att vissa medarbetare tenderade att påverkas negativt av målfokuserade ledare, och att dessa medarbetare uppvisade vissa specifika personlighetsmönster. De som påverkades negativt tenderade att vara mer känslomässigt instabila än andra, vilket innebär att de uppvisar större skiftningar i känsloyttringar. De var även mindre samvetsgranna och noggranna i sin läggning.

Den praktiska slutsatsen att dra av denna studie är således att den målfokuserade ledare som vill undvika att bränna ut sin personal bör tona ner målfokus gentemot de medarbetare som inte är så samvetsgranna (läs slarvar en smula) samt uppvisar regelbundna känslosvängningar.

Referens: Perry, S. J., Witt, L. A., Penney, L. M., & Atwater, L. (2010). The downside of goal-focused leadership: The role of personality in subordinate exhaustion. Journal of Applied Psychology, 95(6), 1145-1153.