itslearning

Månadens användare - April

Blogginlägg   •   Apr 30, 2013 08:57 CEST

Hej Johanna! Jag har hört att ni med hjälp av itslearning har underlättat administrationsbördan för lärarna på skolan. På vilket sätt gör ni det?

Vi sparar tid dels genom att effektivisera hanteringen av information ut mot eleverna och dels genom att samarbeta mer med varandra.

Vi lägger t.ex. upp allt material på itslearning så att eleverna hittar allt på ett och samma ställe. Det sparar tid både för dem och för oss genom att alla vet var man ska gå för att hitta information. Ingen behöver längre ägna tid till att leta efter olika dokument. Vi arbetar dessutom väldigt nära varandra i arbetslag så istället för att skapa kurser separat skapar vi en kurs för varje klass där alla lärare i arbetslaget kommer åt varandras material.  Allt blir helt enkelt väldigt transparent i itslearning och det blir enklare att dela material mellan varandra!

Att itslearning är en webbaserad tjänst som man kommer åt oavsett var man befinner sig underlättar också vårt arbete. Allt som behövs är en internetuppkoppling.

Det sägs även att ni hjälper eleverna att strukturera sina studier. Kan du berätta mer om detta?

Vi har skapat individuella mappar åt varje elev, där de till exempel kan hitta bedömningsmatrisen. På ett och samma ställe kan eleven få koll på studiematerial, resultat på uppgifter och återkoppling. Ibland hinner vi inte med att ge muntlig utförlig återkoppling till alla elever, men då kan man hänvisa till itslearning där de kan hitta mer utförliga bedömningar. Detta är jättebra för den formativa bedömningen. Sammantaget gör allt detta att eleven kan slappna av mer.  De vet vad de får för bedömningar, var de kan hitta material osv.

Du nämnde att ni använder itslearning även i den formativa bedömningen. Hur går ni praktiskt tillväga?

Eleverna själva kan som sagt under hela kursens gång gå in i sina egna mappar och själva se hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven. Jag lägger oftast in återkopplingen direkt i uppgiften och informerar där vad eleven uppnått för kunskapskrav. Detta gör att eleven hela tiden kan känna sig uppdaterad kring sin egen studieutveckling samtidigt som de kan gå tillbaka och titta på gamla resultat och återkopplingar då allt finns sparat i deras mapp.

Och så vill jag avsluta med att fråga, vad tycker du är det allra bästa med itslearning?

Helheten är det bästa, med kursfunktionen i centrum. Det är jättebra att man kan använda itslearning till så mycket! Man kan lägga upp många typer av studiematerial såsom dokument, länkar, bilder, uppgifter, tester osv. Det finns till och med mail i itslearning. Vi har ett annat mailssystem också, men det används inte utan det är bättre att maila i itslearning, för då samlas även mailen på samma ställe som allting annat.