Visiba Care

Många ger tummen upp för ny teknik i sjukvården

Blogginlägg   •   Aug 14, 2015 10:15 CEST

Många människor tror på att ny teknik och smarta applikationer, som t.ex videosamtal i vården, leder till en mer tillgänglig vård. Visiba Care består bland annat av en tjänst som möjliggör för vårdgivare att erbjuda ett digitalt väntrum. Det kan vara ett sätt för att minska köerna i vården.

Vi fortsätter med vår djupdykning i PWC:s rapport “Digitala doktorn kan komma”, som publicerades i juni 2015, och tittar på hur Visiba Cares digitala väntrum kan skapa större tillgänglighet inom vården, och vara ett verktyg för att minska köerna.

Lång väntetid inom svensk sjukvård

I PWC:s studie “Digitala doktorn kan komma” går det att läsa om människors inställning till ny teknik i sjukvården. Genomförarna av studien lyfter också fram en del information om den svenska sjukvården i relation till andra länder och visar att väntetiden till en primärvårdsläkare är relativt lång. Detta trots att Sverige har näst lägst antal medicinska konsultationer per capita i EU, och att antalet läkare per capita är tredje högst i en jämförelse med de andra EU-länderna. Det finns säkerligen ett antal anledningar till att situationen är sådan, och min tanke är inte att fördjupa mig i detta just nu.

Stor tro på ny teknik

För att återgå till PWC:s studie så verkar det dock finnas en tro på att ny teknik och virtuell vård kan leda till ökad tillgänglighet. Så mycket som 43 procent tror det, och jag tror också att en ökad användning av de lösningar som finns, där vi på Visiba Group erbjuder några, kan göra att vårdköerna minskar. För även om 9 av 10 svenskar får tillgång till en primärvårdsläkare inom sju dagar så är väntetiden alltså lång jämfört med övriga Europa.

Visiba Cares digitala väntrum

För de som inte vet något om Visiba Care tänkte jag nu förklara en av de tjänster som vi tagit fram, och som vi tror kan göra skillnad på till exempel en vårdcentral eller en akutmottagning. 

Allt börjar med att personalen på en vårdcentral, en företagshälsovård eller en mottagning bestämmer sig för att börja erbjuda videosamtal i vården som ett komplement i sin verksamhet. Vi sätter då upp ett digitalt väntrum som går att länka till direkt från en hemsida, och utbildar personalen i tjänsten. Varje vårdcentral väljer sina öppettider i den digitala vårdcentralen, och ser till att någon finns på plats för att ta emot patienten när denne önskar.

För patienten är det enormt enkelt. Hen går in på sin vårdcentrals hemsida och klickar vidare till det digitala väntrummet. Inloggning sker med e-legitimation och i nästa vy får patienten beskriva sitt ärende. När detta sker får någon på vårdcentralen, förslagsvis en administratör, en sjuksköterska eller en läkare, ett sms eller mail om att en patient loggat in i väntrummet, och sedan kan en vårdpersonal logga in och ta hand om patienten i ett krypterat videosamtal.

När samtalet är avslutat så kan patienten titta vidare på sitt TV-program, läsa vidare i sin bok eller lägga sig och sova igen. Eller så leder videobesöket till att patienten får reda på att det är bra att åka till en vårdcentral eller besöka akuten. Vårdpersonalen skriver in de nödvändiga anteckningarna i patientens journal och fortsätter sitt arbete.

Ökar tillgängligheten på ett kostnadseffektivt sätt

Så ser en del av vår lösning ut och jag tycker den stämmer överens med beskrivningen från PWC:s studie: “Digitala vårdlösningar är ett kostnadseffektivt sätt att öka både tillgänglighet och trygghet för dem som har långt till närmaste vårdcentral”. Sen tycker jag personligen att begreppet “långt till” är extremt relativt för när man väl är sjuk och vill ha en konsultation så kan en mil kännas riktigt långt, och det kanske till och med är rentav olämpligt att sätta sig i en bil för att ta sig till ett vårdbesök om man är i dåligt skick. Jag tror inte heller att vårdkvalitén äventyras, som många är oroliga för när det handlar om ny teknik, utan snarare kan onödiga vårdbesök stoppas så att de som är i störst behov av hjälp också får den största delen av resurserna. 

Rapporten visar att det finns en positiv förväntan på digitala och virtuella vårdlösningar och med tanke på hur trenden ser ut - människor blir äldre och äldre samtidigt som en stor andel får problem med hälsan - så krävs nya sätt att bemöta patienterna, nya dörrar som öppnar upp för en mer tillgänglig sjukvård.