FemCom

Måste vi ha helt lika beteende på nätet?

Blogginlägg   •   Mar 06, 2015 16:21 CET

Idag kom Internetstatistiks data om våra beteendemönster på nätet, och inför Internationella kvinnodagen imorgon har man även titta på skillnader mellan kvinnor och män. Man beklagade sig över att stereotypa beteendemönster fortfarande fanns. Jag är helt för jämlikhet och lika rättigheter, och att undvika stereotypitet. Men kan ändå inte låta bli att undra. Måste alla ha samma beteende i alla lägen? Varför kan det inte vara OK att vara olika? Är det ett mål i sig att Instagram-användare ska ha en 50-50 könsfördelning? Varför då? Vilken värdering ska man lägga på att män söker mer efter humor än kvinnor på nätet? Är det dåligt? Eller bra? Varför värdera skillnaden som negativt stereotyp?

http://www.internetstatistik.se/artiklar/kvinnor-man-och-internet/