Sveriges Kommuner och Landsting

Märklig syn på offentliganställdas löner

Blogginlägg   •   Jul 27, 2012 14:11 CEST

Ledarna anser 24/7 att lönerna till en miljon medarbetare i vården, skolan och omsorgen är bortkastade pengar eftersom kommuner, landsting och regioner inte är tillräckligt bra på att sätta lön efter prestation. Det är en märklig beskrivning. Dessutom sparkar Ledarna in öppna dörrar. Vi har länge arbetat för att lönespridningen ska öka.

Prestation ska vara det främsta skälet till att få högre lön. Det anser också medarbetare i vår sektor. Vi vågar påstå att vi på flera punkter kommit längre än andra sektorer och vi blundar inte när det inte fungerar.

I årets avtalsrörelse har vi tagit ännu ett kliv för att säkra lokal och individuell lönebildning – inga av våra centrala kollektivavtal innehåller individgarantier. Det är vår sektor troligen ensam om. Men lönerna styrs även av centralt satta löneökningsnivåer, vilket flera av våra motparter inte varit redo att släppa. Idag har vi två avtal utan fastställda lönenivåer som innebär stor frihet att fördela löneökningarna lokalt.

Under 2012 har parterna inom två av tre centrala kollektivavtal enats om ett gemensamt arbete om den lokala löneprocessen. I avtalet med bland andra Ledarna ska vi även se över hur just lönesamtalsmodellen kan bli huvudalternativet vid lönesättning.

I arbetet med att utveckla löneprocessen har vi har en intensiv dialog med våra medlemmar, bland annat om vikten av att lönesättande chefer använder lönesättningen som ett styrmedel i verksamheten. Detta fungerar inte överallt idag. Självfallet diskuterar vi också mycket med våra fackliga motparter. Det krävs som bekant ”two to tango”.

Den lönesättande chefens roll är central och både politiska och tjänstemannaledningar kan bli mer aktiva i att driva utvecklingen mot individuella löner. Dessutom måste fackliga företrädare tillåta en kultur där medarbetare som presterar bättre belönas mer, utan att det ses som orättvist. Vi välkomnar denna viktiga diskussion med förhoppningen att alla parter tar ansvar för att lön efter prestation i ännu större grad tillämpas ute i verksamheterna.

Anders Knape
ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats i SvD 2012-07-24.

Om avtalsrörelsen 2012

Pressmeddelande 2012-05-17 om avtal med Ledarna