Xelera Communication AB

Malin Ekelund via Xelera Tipsar: Transparant ledarskap för starkare relationer

Blogginlägg   •   Jul 13, 2012 12:30 CEST

Alla människor har ett stort behov av att ha en sammanhängande och förståelig bild av sin omgivning. Om medarbetarna inte har en tydlig bild av nuläget och vart organisationen är på väg, så skapar man helt enkelt en förståbar situation själv. ”Så här måste det väl bli?” ”Så här har nog cheferna tänkt.” Och så är ryktena igång.

Men, om medarbetare har korrekt information direkt från ledningen och sin närmaste chef, så snart som möjligt i ett förändringsskede, så undviker man att medarbetarna själva skapar sig en blid av sanningen och sprider den. Man medverkar också till att medarbetare kan bemöta ryktesspridning startad av andra utanför företaget, eftersom de själva fått korrekta fakta och kunskaper.

Man kan som ledare och chef aldrig bestämma vad en medarbetare får säga eller inte säga om sin arbetsplats på nätet. (Såvida det inte är olagligt, kränkande, röjer företagshemligheter, röjer en tystnadsplikt etc.) Man kan som chef heller aldrig hålla full koll på vad medarbetare skriver eller inte skriver om företaget. Det är omöjligt.

Jag uppmanar inte chefer att bli vänner med sina medarbetare på FB eller följa dem på Twitter bara för att hålla koll. Det ger dåliga ”vibbar”. Var rädd om din integritet som chef och ledare! Att vara vän med sina medarbetar på FB och liknande hämmar ofta mycket mer än vad det ger i positiv feedback. Man känner sig inte ”fri” i sina sociala kanaler, utan upplever sig kollad av sina medarbetare. Och som medarbetare känner man att chefen ser allt vad man skriver. Det bidrar i längden inte till ett positivt arbetsklimat.

Däremot är det viktigt att prata om den etiska nivån på inlägg i de sociala medierna. Förr eller senare måste du som chef ta den etiska diskussionen kring internet med dina medarbetare. Det är ju etiken och förhållningssättet som skall avgöra hur människor beter sig på nätet. Inte regler och kontroll.

Har ni som ledning ett transparent förhållningssätt, så är ni nog också i grunden positiva till användandet av sociala medier. Förmodligen är ni mycket glada ifall era medarbetare skriver något positivt om företaget på nätet. Men, då måste man också omvänt räkna med att medarbetare använder nätet också för negativa yttranden. Alltså är det etiska samtalet och diskussionen kring nivån på inlägg och tweets ytterst viktig. Det är endast här man eventuellt kan påverka vad som skrivs och sägs om företaget.

Läs spännande fortsättningen med konkreta tips på Xelera Tipsar bloggen.