IL Recycling

Mer materialåtervinning målet med regeringens ändrade och nya förordningar

Blogginlägg   •   Sep 18, 2014 09:47 CEST

Igår, den 17:e september, publicerade regeringen tre nya förordningar och ändringar i Avfallsförordningen.

Regeringens mål med förändringarna är att:

  • Mer avfall ska samlas in och materialåtervinnas
  • Det ska bli enklare för hushåll och andra att sortera sitt avfall
  • Det ska bli tydligare vilken aktör som har ansvar för vad
  • Uppmuntra till samarbetslösningar mellan producenter, kommuner och entreprenörer 

Konkret innebär det att regeringen höjer målen för materialåtervinning och inför tillståndspliktiga insamlingssystem, vilket på sikt förhoppningsvis ska leda till mer lättillgängliga insamlingsplatser och ökad återvinning.

Vi på IL Recycling har ännu inte hunnit analysera de nya förordningarna i detalj, men är positiva till de genomförda förändringarna. Detta då vi, liksom andra i vår bransch, tror att de nya spelreglerna leder till ökad materialåtervinning och därmed minskade utsläpp.

För detaljerad information om de aktuella förordningarna se länkar nedan:

- Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, börjar gälla 15 oktober 2014

- Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, börjar gälla 1 november 2014

- Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper, börjar gälla 1 november 2014

- Avfallsförordning (2011:927), börjar gälla 1 november 2014