AKIRUM

MINSKA KROPPENS ÖVERTIDSARBETE

Blogginlägg   •   Nov 11, 2011 10:25 CET

Medveten Andning förebygger och botar kroppsliga problem. Forskningen kan visa på mängder av fall där sunda andningsmetoder – vanligen bukandning – har botat kroppsliga åkommor. T.ex. astma och stressrelaterade sjukdomar kan försvinna när människor lär sig effektiva andningsmetoder.

Om förhållandet mellan koldioxid och syre i blodet råkar ur balans påverkas blodtrycket genast, vanligen genom att höjas. Det finns exempel där människor med måttligt förhöjt blodtryck, återgått till normala värden efter bara en timmes andningsträning.

Kroppen är konstruerad för att göra sig av med 70% av sina avfallsprodukter via andningen. Det är bara en mindre del av kroppens avfall som försvinner genom svett, avföring och urin. Om andningen inte är tillräckligt effektiv befriar man sig inte ordentligt från olika gifter. Om mindre än 70% av kroppens gifter utsöndras via andningen, betyder det att andra system i kroppen, exempelvis njurarna, måste arbeta övertid. Detta övertidsarbete kan lägga grunden till många olika sjukdomar.

Ingenstans framgår detta tydligare än i huden. Huden tjänar omedelbart på att man andas bättre. Det sker sunda förändringar i hudfärg och den kommer med andningsträningen. Huden är kroppens största organ och när man andas effektivt får den mer hälsobringande syre.

Det är inte många som har klart för sig att huden är ett organ som hjälper till att föra bort gifter ur kroppen. Om andningen inte fungerar ordentligt, måste huden ta på sig en del av det ansvaret. När man lär sig att andas riktigt, använder man lungornas hela kapacitet, så att huden befrias från extraarbete. Den firar sin nyvunna frihet genom att se bättre ut.

Christina Sandström

Publicerat på Hälsofokus blogg