Celebration

Möligheternas år

Blogginlägg   •   Feb 01, 2015 12:59 CET

I årets första nyhetsbrev skriver vi om just detta – Möjligheter. Vår önskan är att du vid årets slut skall summera 2015 som året då du på allvar såg över möjligheterna att växa och effektivisera verksamheten genom att förstå vad de digitala kanalerna kan erbjuda.

Digital transformation

Kanske låter lite luddigt. Men digital transformation handlar om så mycket mer än den externa kommunikationen, det handlar om att övergripande sätta det digitala i första rummet. Vi talar alltså om att låta de flesta processerna inom företaget eller organisationen hitta sin digitala grund.

Forskning visar att digitalt mogna företag är hela 26 % mer lönsamma än sina konkurrenter samt att dessa företag i snitt skapar 9 % mer intäkter än konkurrenterna.

So, it’s time to transform!

Konvertering

Driver du en webbshop är det enkelt att sätta upp och definiera affärsmål för de digitala kanalerna. Det handlar kort och gott om förbättra konverteringen vilket leder till ökad försäljning och bättre siffror. Men har du ett företag som inte driver e-handel kanske det kan vara svårt att sätta upp konkreta mål. Men här vill vi påvisa att så är inte alls fallet. Det är minst lika viktigt för en informationswebbplats att hitta sitt värde genom att sätta upp konverteringspunkter. Det kan handla om nedladdade dokument/white papers, offertförfrågningar, antal som använder kontaktytor osv.

Har du satt upp tydliga mål och parametrar för detta är det också lättare att aktivt arbeta med att förbättra och optimera webbplatsen. Det blir dessutom mycket roligare att driva webbplatsen!

Fokusera på kundupplevelsen

Vi har tjatat om responsiv design och mobilanpassning i både nyhetsmail och i möten och du känner antagligen igen det från den öppna debatten. Vi ser dock att det fortfarande finns ett gap mellan vad besökare på en webbplats förväntar sig och vad som faktiskt erbjuds.

En webbplats kan inte göras responsiv med en enkel fingerknäppning. Du behöver veta vad som är viktigt att lyfta fram för att möta besökarnas behov, situationer och olika enheter. Hur gör man det då? Det handlar bara om att ha koll på data och statistik – vad besökaren gör på webbplatsen. Att testa, exempelvis A/B-testing, utifrån starka välgrundade hypoteser är också något som vi på Celebration förespråkar för att kunna optimera och förbättra upplevelsen för besökaren.

Avslutningsvis vill vi även tala om den sekventiella köp- och informationsinsamlingsprocessen som under de senaste åren har förändrats radikalt. Detta har självklart stor betydelse för alla er som har en digital närvaro på ett eller annat sätt.

Om vi pratar om handel så börjar inte köpprocessen och –upplevelsen för kunden då man kliver in i butiken, särskilt inte när det gäller sällanköpsvaror. Visst, i många fall lägger kunden det man ska köpa i en digital varukorg, men att interagera med en fysisk miljö och människor kan ibland var att föredra. Det är då kunden beger sig ut till en fysisk butik. Och man har redan gjort research på mobilen, surfplattan och datorn. Tiden man tillbringar i den fysiska butiken har därför minskat radikalt då kunden redan vet vad som passar bäst utifrån sina behov.

Hela 90% av alla internetanvändare rör sig mellan olika enheter sekventiellt för att ta till sig information. Tittar man på de som handlar online så har 67% av alla dessa rört sig mellan olika enheter fram tills det att de tagit ett köpbeslut. Det är alltså oerhört viktigt att man som företag eller organisation planerar och hjälper sina besökare genom denna process. Kundupplevelsen måste vara densamma oavsett mobil, surfplatta, dator och var man fysiskt befinner sig. Din utmaning och möjlighet i år blir att göra det enkelt för mottagaren, kunden, i alla kanaler och samtidigt engagera med en kommunikation och ett gränssnitt med känsla och hjärta med utgångspunkt i ditt företags personlighet och affärsmål.

Möjligheter

För att sammanfatta och knyta ihop säcken för den här gången – 2015 är fullt av möjligheter! Möjligheter som kräver arbetsinsatser och en långsiktigt strategi. Gör du det rätt så är det du som håller konkurrenterna bakom dig, genom att ditt företag har en stabil digital grund och nöjdare kunder.

Vi träffar dig gärna för att diskutera möjligheter och hur allt hänger ihop – från att sätta upp tydliga affärsmål med din digitala närvaro till kommunikation, datadriven design och att anpassa webbplatsen utifrån besökarens behov.