Intel Security

Möller Insights – ” EU har tröttnat – dags för internet att flytta hemifrån”

Blogginlägg   •   Feb 13, 2014 14:00 CET

Möller Insights publiceras varje vecka och är ett sammandrag av intressanta och tänkvärda händelser i säkerhetsbranschen. Bakom dessa insights står Fredrik Möller som är vd på Intel Security i Norden och Baltikum och dessa nyheter är ett axplock ur hans twitterflöde @MollerFredrik.

Veckans sammandrag handlar om hur EU vill decentralisera internet.

EU har tröttnat – dags för internet att flytta hemifrån
Internet har historiskt sett varit USA-centrerat vilket idag kan verka konstigt men om vi ser till historien så är det relativt självklart. Även om internet inte ”uppfanns” på en ensam marknad så var amerikanerna snabbast med att kommersialisera hela internet i landet. Allt eftersom internet växte – såväl i USA som i Europa och Asien - så uppstod ett behov av att organisera och koordinera denna röra av uppkopplingar som poppade upp.

Den amerikanska staten tog då ansvaret för toppdomännamn (t.ex. .com, .se) och även den globala koordinationen av IP-adresser, regionsindelningar och all DNS-hantering. Eftersom att inte en specifik stat eller individ egentligen kan ”äga” internet så har det inte betraktats som problematiskt och föll sig relativt naturligt. Sedan 1998 har ansvaret förflyttats från den amerikanska staten till den icke-vinstdrivande organisation ICANN. Nu när internet allt mer blir en naturlig del av varje individs vardag och allt fler kopplar upp sig så har ett visst bekymmer över vad som uppfattas som USAs enväldiga kontroll vuxit fram.

EU-kommissionens vicepresident Neelie Kroes är en av dem som höjt rösten i frågan. Hon menar att individers förtroende för internet allvarligt skadats när allt fler stater ägnar sig åt övervakning av medborgare. Kroes oroar sig för att internet ska förlora ställningen som en plattform som främjar yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, och en plats där idéer fritt kan delas.

EU ropar med andra ord på förändring och presenterade igår ett förslag för att globalisera kontrollen över internet. I förslaget är globaliseringen av ICANN det som kan ses som en tydlig vink mot USA. Förslaget som lades fram föreslår att en tydlig tidbegränsning måste sättas på att ICANN ska bli globalt och även fördela mer ansvar till Internet Governance Forum. Målet med förslaget är att öka transparensen på, och förflytta så stor del av, makten från USA att det faktiska resultatet blir ett internet med globalt, delat styre.

Jag tycker att förslaget är bra och tanken på att något så globalt som internet har många beslutsfattandeorgan i ett enda land är minst sagt problematiskt. Neelie Kroes ord är vackra och sanna men med ett decentraliserat styre så kan andra problem uppstå. ICANN är inte idag känt för att vara en strömlinjeformad verksamhet men att blanda in fler kockar kan göra verksamheten avsevärt mycket mer byråkratisk och trögflytande.

Med andra ord – det här kan bli något riktigt, riktigt bra, eller något vi kommer blicka tillbaka till och tänka – ”vad fan hände med internet?”

Fredrik Möller är vd på Intel Security i Norden och Baltikum. För mer nyheter, följ Fredrik på twitter: @MollerFredrik