Yennenga Progress

Möt en Yennenga: Ulla Osterman

Blogginlägg   •   Apr 28, 2016 12:44 CEST

Prinsessan Yennenga, som gett oss vårt namn, uppmuntrar andras potential. När jag frågar Ulla Osterman, som utvecklat dialogverktyget Orangino Work, efter en förebild som uppmuntrat hennes egen potential, blir det spontana svaret:

- Min gymnastiklärare – han lyckades få mig att våga lita till min fysiska förmåga. Därför klarade jag de svåra och höga hopp på gymnastiksalens träbock, som jag aldrig trodde att jag kunde, eller ens skulle vågat försöka göra.

Genom metoden Orangino Work vill Ulla bidra till att man som kollegor i ett team stöttar varandras potential genom goda utvecklande samtal på arbetsplatsen. Arbetsmiljöfrågor handlar ju inta bara om friskvård eller höj- och sänkbara skrivbord utan också om den sociala arbetsmiljön. Ulla är civilekonom och organisationskonsult, och har många års erfarenhet av att hjälpa organisationer att utveckla sin kultur och att leva sina värderingar. Genom att utveckla Orangino Work tog hon detta arbete vidare och har nu fokus på hur man skapar bättre teamwork, ökad samhörighet och ett bättre psykologiskt klimat. Såväl forskning som olika undersökningar visar att detta är de viktigaste framgångsfaktorerna för bli ett högpresterande team och få en effektivt fungerande organisation. Metoden Orangino Works’ resultat har nyligen validerats av forskning vid Lunds Universitet.

- Idag har samarbetet större betydelse än tidigare och då behöver vi konkreta verktyg som praktiskt hjälper oss att lära oss kommunicera och bli bättre på att förstå varandra. Vi behöver förstå att två olika personer ser ofta samma verklighet på helt olika sätt. Genom att använda vars och ens kompetens och låta alla komma till tals blir vi bättre på att hantera den ökade komplexiteten i dagens arbetsliv, säger Ulla.

När Ulla kom i kontakt med Yennenga Progress för några år sedan blev hon fascinerad av Yennengas sätt att lyckas knyta ihop olika kulturer med stor respekt för deras olikheter i synsätt. Detta är också helt i linje med Orangino Works’ grundsyn som tydligt fokuserar på styrkor och framgångsbeteende kopplat till teamets specifika uppdrag. Det handlar om att uppmuntra andras potential, utmana begränsande normer och be om hjälp för att lyckas – precis som Prinsessan Yennenga!

Ju mer Ulla jobbar med de här frågorna, desto tydligare blir det för henna hur vi sitter fast i vårt eget perspektiv men att dialog som ger oss tillgång till hur andra tänker skapar ett ömsesidigt lärande. Något i Yennenga Progress idé som Ulla särskilt uppskattar är just det lärande utbytet och att man är mån om att tillvarata lokala initiativ.

Tillsammans undersöker vi nu möjligheter att använda metoden i några Yennenga Progress projekt. Ulla har tidigare jobbat med grupper inom flera internationella organisationer, i ett sammanhang med deltagare från afrikanska länder som Sierra Leone, Sudan och Botswana och sett det fungerar även i vitt skilda kulturer. Orangino Work är en metod som inte bara ökar förståelsen för beteenden och hur vi agerar, den kan också ge nya dimensioner av ett språk och en kultur.

- När vi ser saker från en annan synvinkel, kan vi lära oss något nytt. Orangino Work får oss att samtala om det vi annars kanske inte pratar om och kanske inse att olikheter på ett positivt sätt kan bidra till utveckling genom att utmana begränsande normer och alltför hierarkiska system. Att vi lyssnar till varandra gör att vi upptäcker och får förståelse för värdet av vars och ens insats, avslutar Ulla Osterman vår pratstund.

Fredrika Uggla