Marknadsföreningen i Göteborg

Möt framtiden med öppna ögon

Blogginlägg   •   Mar 26, 2015 14:50 CET

Framtiden har aldrig varit mer oviss än vad den är i dag. I morgon har det accelererat ännu snabbare.

Hur vi ser på utveckling och förändring påverkar också hur vi står redo inför livets utmaningar. I MiG - Göteborgs affärsnätverk fokuserar vi på att vara en aktiv och efterfrågad spelare i Göteborgs näringsliv. Vi ska leverera bästa tänkbara affärsnytta till företag i Göteborgsregionen på en global marknad.

Global utblick för lokal insikt.

Det krävs inte bara ett nytt tänk utan också en ny typ av agerande för att vara redo för en framtid vi inte vet något om – ännu.

Vi vet eller i alla fall tror att över 50 % av jobben i Sverige inom en 20 årsperiod är i farozonen i och med en allt mer tilltagande automatisering. Det här kommer att påverka såväl industrin som tjänstemannasektorn. I och med det skapas också nya jobb.

Det är hög tid att tänka till på vad som kommer att hända med våra liv, arbetstillfällen och sammanhang vi rör oss i.

I de fall där jobb eller bransch utraderas krävs det att vi ”avlär” gammal kunskap och lär nytt. I andra fall att vi utvecklar den kunskap vi redan har och då gärna i gott sällskap med personer med andra erfarenheter och kunskaper än den egna.

Det här gäller i allra högsta grad även för affärsnätverk som MiG.

Nätverkande har aldrig varit lättare eller svårare än nu. Konkurrensen är benhård, informella och formella nätverk bildas ständigt såväl digitalt som fysiskt.

Lojaliteten har aldrig varit så låg som nu med stort utbud och knappt om tid för den aktiva i näringslivet.

MiG – Göteborgs Affärsnätverk måste av det skälet ”stå på tå” inför förändringar i samhället som påverkar våra medlemmar och ge bästa aktuella kunskap i kombination med ett bra nätverk.

Ett nätverk som är bra, består av engagerade, nyfikna personer som vill dela med sig till andra och utvecklas gemensamt. Ett bra nätverk är motsatsen till homogent vilket innebär att dess personer kommer från en mångfald av ställen med en mångfald av erfarenheter i bagaget.

Tillsammans med dig vill vi att 2015 ska bli det optimala året för utveckling och samverkan. Ett år då vi bygger oss starka och motståndskraftiga inför en framtid - så oviss och spännande.

Kristina Cohn Linde

Vd, MiG, Marknadsförningen i Göteborg