Molndrift Sweden AB

Molndrifts molnskola - digitalisering

Blogginlägg   •   Jul 04, 2016 08:15 CEST

Är digitalisering vår nästa teknikvåg?

Vi har varit på ett antal föreläsningar och läser flera digitala nyhetsbrev och annat för att hänga med i debatten. Så även om man på IT-arkitekternas konferens pratade om "post-digitalization" (se vår blogg Håller IT-arkitektens roll på att förändras) eftersom digitaliseringen har pågått länge så tycker vi att begreppet digitalisering nästan exploderat i debatten de senaste månaderna. Min förhoppning är att vi i branschen tycker att digitalisering är på väg ut men vi har glömt att förändring tar tid? De som verkar utanför IT-branschen har tagit till sig begreppet och är nu motiverade att inom ramen för digitalisering använda teknik till att göra bra saker.

Hur hänger då molntjänster och digitalisering ihop? 

Molntjänster är bl a en ny betalningsmodell för IT och en möjlighet att snabbt få tillgång till stora IT-resurser utan ledtid för att sätta upp ny infrastruktur etc. Det innebär ju inte digitalisering i sig. Däremot så tror jag att genom att använda molntjänster kan ett företag testa en ny idé snabbt eftersom frågan om kapacitet ansvarar molntjänstleverantören för och det kostar inte så mycket eftersom man betalar för den kapacitet som används. Det gör att fler vågar prova idéer om smarta IT-lösningar. Hade vi kommit så långt som digitala brevlådor hos våra myndigheter om inte dessa tankar fanns på plats (utan att veta hur de är uppsatta men inspirationen i lösningen liknar molnets). Så jag säger att molntjänster är en starkt pådrivande faktor i digitaliseringsvågen, däremot är det fortfarande "bara" ett sätt att lösa tekniken på. Verksamhetsfrågan är "hur ska vi verka för ett bättre samhälle med de möjligheter tekniken ger oss?" och den börjar företag och organisationer nu hitta svaret på.

Så här skriver Digitaliseringskommissionen i inledningen av sitt slutbetänkande Digitaliseringens transformerande kraft

Användningen av ny teknik förändrar förutsättningar och villkor för företag och offentlig sektor, för arbetsliv och utbildning och för tillit och social sammanhållning i samhället. Digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhällets viktigaste delar – tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati.

Det är ju jättehäftigt! Vi pratar nu om att göra rätt saker och det är tekniken som driver oss dit. Tekniken driver oss till förändring inom områden som är de viktigaste i vårt samhälle t ex hållbarhet, tillväxt och trygghet ... Då får jag ihop bilden från senaste året med stora flyktingströmmar, klimatförändringar och ojämlikhet som sätter allas våra värderingar på prov med de värderingar vi jobbar med inom Molndrift. Vi vill göra bra saker som underlättar och driver förändring och som funkar på riktigt.

Med de tankarna vill vi önska er alla en trevlig sommar från oss på Molndrift!