Mama Mia

Myt Nr. 16

Blogginlägg   •   Sep 05, 2014 13:39 CEST

Verklighet

Både privat äldreomsorg och hemtjänst får högre nöjdhetsbetyg enligt Svenskt Kvalitetsindex än de kommunala verksamheterna. Privata hemtjänstföretag har mer än dubbelt så många enheter med högst betyg jämfört med sin andel av den totala hemtjänsten.

Privata äldreboenden är bättre på 11 av 16 undersökta kvalitetsindikatorer. Privata hemtjänstenheter är bättre på 6 av 9 undersökta kvalitetsindikatorer.

I Stockholms stads uppföljning för 2013 konstateras att äldreboenden som drivs på entreprenad och i privat regi i högre grad lever upp till ställda kvalitetskrav än de kommunalt drivna äldreboendena.

Vid upphandlingar i äldreomsorgen står de privata vårdgivarna sig väl när kvaliteten utvärderas. I två av tre upphandlingar som genomfördes under 2011 och första halvåret 2012 bedömdes ett privat företag erbjuda bättre kvalitet än det kommunala anbudet.

Myt Nr.16