Defendor AB

Mytjakten, kapitel 5

Blogginlägg   •   Aug 12, 2013 08:30 CEST

Femte delen i mytjakten avser elvapnets digitala minne och hur detta registrerar vapnets användning.

MYT nr 5

Brukaren kan överutnyttja elvapnet utan att det kan upptäckas och i efterhand vet man inte när vapnet användes och hur många gånger det avfyrades.

Bemötande

Till skillnad från andra verktyg som tjänstepistol, batong och OC så har TASER elvapen ett digitalt minne. Minnet kan inte raderas av brukaren. Minnet aktiveras då vapnet osäkras och registrerar när och hur många gånger vapnet avfyras med klockslag och datum. På de senaste modellerna loggas även om det var en träff eller miss, så att brukaren kan förklara varför kanske mer än en patron avlossats. Efter en incident kan informationen överföras från vapnets minne till en pc så att man kan dokumentera hur elpistolen användes. Denna information kan användas som en del av beviskedjan för att på så sätt påvisa eller motbevisa missbruk.

Utöver minnesfunktionen så är varje patron utrustad med konfettiliknande AFID-taggar (Anti-Felon IDentity tags) med patronens individnummer som sprids på platsen där en TASER använts. Med hjälp av AFID så kan den avlossade patronen spåras till en specifik användare.

Bilden visar en sprängskiss av TASER X26.