Poolia

Nå dit du vill

Blogginlägg   •   Feb 14, 2011 16:57 CET

Att ta hjälp av en karriärcoach för att ta sig dit man vill har blivit allt populärare. Det kan Cecilia Åström intyga. Hon är specialist inom arbetslivets psykologi och är vd på och grundare av Utvecklingshuset, ett företag inom Pooliafamiljen. 

I 14 år har Cecilia Åström drivit företaget som verkar över hela Sverige. Idag mer än någonsin går yrkesliv och privatlivet hand i hand, och det är viktigt med balans. Vi fångade psykologen Cecilia Åström på tåget för en pratstund, freudianskt kan tyckas, eftersom karriärcoachning handlar om att resa från en destination till en annan, från ett jobb till ett annat.

Vad är det viktigaste i min karriärcoachning?

Det är i näringslivet som i idrottslivet - om du vet vad du vill uppnå så är det lättare att ta dig dit. Kort sagt, att lära känna sina mål. 

Hur kan jag underlätta min karriär?

Vi arbetar efter NÖHR-modellen. N som i nuläge, där du frågar dig hur läget är. Ö som i önskedrömmar, vart vill du någonstans - egentligen? H som i hinder, vad bör du undvika eller jobba med för att nå dina mål? Och R som i resurser, vad har du för kompetenser, erfarenhet och nätverk?

Vad ligger fokuset på i er modell?

Helt klart på Ö:et! Du måste ta reda på var du vill jobba och varför och vad som får dig att bli tillfredsställd, kunskapsmässigt såväl som i samspelet med kollegor och på vad för slags företag du gillar - föränderliga eller där det råder lugna puckar. Sedan måste du identifiera vad för slags belöning som får dig att ticka. Det är sällan bara lönen, det finns många andra belöningar - emotionella och rationella.

Så första steget är att ta reda på vart jag vill "resa" på mitt karriärståg?

Exakt! Det är så vi börjar en session, att hitta målet, därefter är det enklare att ta reda på hur du ska kunna nå dit. Ju tidigare du vet ditt mål, desto lättare är det att ta sig dit.

Hur ser ni på hindren?

Du ska inte fördjupa dig alltför mycket i dina hinder. Det kan få en negativ effekt. Men det är viktigt att känna till dem och analysera hur du kan ta dig förbi dem.

Och resurserna?

Här benar vi ut erfarenheter, utbildning, nätverk och kombinerar alla dessa. Människor kan ofta mer än de först tror. Speciellt om du börjar med att specificera styrkorna. Du kanske säger att du "jobbar på kontor", det kan låta vagt, men om du definierar allt du kan - från dataprogram till färdigheter så fångar du upp allt du egentligen kan.

Hur kan jag utveckla mig som chef?

Vi har två chefsprogram. En traditionell chefscoachning med samma fokus som NÖHR-modellen fast för ledare. Vi har dessutom ett program för nyblivna chefer, In Placement. Det handlar om att komma snabbt på plats. Där jobbar vi med tre indikatorverktyg som speglar tre aspekter: relation (samspelet med medarbetare), innehåll (mål och strukturer) samt förändring (hur snabbt behöver du förändra och hur ska du genomföra förändringarna). Vi jobbar nära den nye chefen och den överordnade för att matcha gapen som kan finnas.

Vad är det centrala i coachning?

Att lyssna! Och fråga! Och synliggöra strukturer för den du coachar så att han eller hon kan fortsätta jobba med sig själv.

Hur fungerar coachning inför en konkret arbetsintervju?

Mycket bra. Du har ju jobbat med dina styrkor. Du har sålt in dig själv - till dig själv. Du blir tryggare, vet vad du vill och varför, har bättre insikt och kan matcha din kompetens med jobbet i fråga.