Moretime Group

När besökte du en resebyrå senast?

Blogginlägg   •   Feb 01, 2016 12:45 CET

När besökte du en resebyrå senast? Med den frågan exemplifieras ofta digitaliseringens effekt på en bransch. Redan i början av 2000-talet pratades det om resebyråerna som nästa krisbransch. Då fanns det runt 900 resebyråer och agenter och man spådde en halvering av antal resebyråer inom ett par år. Samtidigt sågs specialisering som en framkomlig strategi för mindre aktörer.

Säkert fanns det många för 15 år sedan som argumenterade för att den personliga servicen alltid skulle vara viktig men idag vet vi att i princip all bokning sker via internet. För bokning av enkla resor som flyg, tåg m.m. har resebyrån blivit ett överflödigt mellanled och därmed har kostnader försvunnit. Många resebyråer finns kvar för att hantera mer komplexa resor men ”resebyråtjänstemännen” har försvunnit. Man behöver inte vara en expert på vare sig digitalisering i stort eller resebyråbranschen specifikt för att kunna se vilka effekter förändringen har fört med sig för kunden - större utbud, ökad tillgänglighet, ökad transparens i prissättningen och lägre kostnad.

En annan effekt är att distinktionen mellan affärsresor och privatresor delvis försvunnit. För vissa resor är erbjudandet identiskt och då sker även bokning på samma sätt. Digitaliseringen erbjuder ofta möjlighet till skräddarsydda lösningar i sig själv.

Det går även att se hur resebranschens aktörer kunde använda internet för att utveckla sina affärsmodeller. Ryanair kanske är det främsta exemplet som när kunderna i början av 2000-talet började boka sina resor via en hemsida, kunde minska sin kostnad per passagerare kraftigt och började utveckla en affärsmodell där andra tjänster än själva flygresan blev en intäktskälla.

Moretimes affärsmodell bygger på samma beteenden som vi använder oss av när vi skall boka en resa. Modellen bygger på att fånga upp när kunden söker efter information och successivt slussa till rätt lösning. Detta kommer att leda till nya tjänster, kombinerade tjänster för privat och företag och successivt kommer resebyråerna i form av traditionella advokatbyråer, redovisningsbyråer och liknande att krympa och anpassas till en ny verklighet. Tänk att det idag finns 7 000 redovisningsbyråer. Hur många finns det om 15 år?

Detta var ett utdrag ur och sista delen i VD-brev Special 2016.

Tack för att du tog dig tid att läsa!

/Carl-Fredrik Morander, VD Moretime