Svenska Institutet FMS

Nästa steg i skolutvecklingen

Blogginlägg   •   Sep 08, 2010 17:00 CEST

Efter att jag läst dagens DN.LEDARE "Skolan i topp",
så måste jag bara få lyfta på hatten. Äntligen kommer en korrekt analys av läget i dagens skola. Att Jan Björklund och Folkpartiet har haft en helt avgörande betydelse för den allmänna uppryckningen i skolpolitiken, är då fullt klart. Tack DN-LEDARE!

"Det har funnits ett skolideologiskt arv från 1970-talet som Sverige behövt frigöra sig från. Lärare måste våga leda. Skolor måste våga ställa höga och tydliga krav på alla elever. Det är inte att trycka ned de svagaste eleverna. Tvärtom är det när skolan varit otydlig som den svikit."

Denna klockrena sanning kan troligen ingen "klanka ner på". Intressant också med tanke på att det är de svaga eleverna som lidit mest av denna " kravlöshet".

"Det verkligt viktiga är ett ledarskap från utbildningsdepartementet ned till det enskilda klassrummet som genomsyras av frågor som:

Vad kan vi lära av våra egna misstag? Hur kan de skickligaste lärarnas metoder spridas till andra? Vad kan skolorna lära av varandra och Sverige av erfarenheterna i andra länder?"

Här kommer det viktigaste: Att ledarskapet måste utvecklas uppifrån och ner med några av de allra "viktigaste frågorna", för skolan. Där lärare och skolledare får vara med i denna process. Alla goda exempel måste fram! Alldeles för mycket om skolan har varit "lite hemligt". Vad är modern pedagogik idag? Alla politiker i dagens skoldebatt talar om detta men inget visas, lyfts fram i media. Varför? Vi har kompetens i det här landet men den når inte ut till allmänheten. Vad gör alla dessa skolor som lyckas? Gemensam nämnare?

En av dessa "viktiga frågor" har redan tagits upp - Elevhälsan! Och då menar vi Fysisk, Mental och Social hälsa! Ska eleverna kunna ta till sig kunskap om de inte mår bra i skolan?

Vi har coachande samtal och medvetande kommunikation i vår FMS-metod som verkligen ligger i framkant vad gäller pedagogisk forskning. (Läs och se gärna Torbjörn Hortlund Skolverket) Dessutom så kan skolor med FMS-metoden skapa trivsel och arbetsro genom att alla lärare samverkar i hälsoarbetet. Det är också viktigt att vi kan mäta resultaten, så vi vet att det vi gör ger resultat. Vi menar att det spelar ingen roll om regeringen sätter in mängder av sjuksköterskor och skolpsykologer om inte detta hälsoarbete samordnas - på varje skola. Och här kan mentorernas redan befintliga utvecklingssamtal vara utgångspunkten.

Och vi kommer gärna och berättar i TV eller radio hur detta strukturerade utvecklingssamtal kan gå till! Denna webbaserade metod är utvecklad i skolan i 10 år - är ensam i världen och visar att individer kan ta ett eget ansvar för sin hälsa. Och riktar sedan skolor åtgärderna efter de årligen uppmätta resultaten, kan elevernas hälsa och trivsel förbättras MYCKET!

Läs mer om hur vår FMS-metod ifrån ett tidigare blogginlägg (Vad är FMS-metoden?) och se vår kortfilm! Hemsida www.fms.se!