Compare Karlstad

NDHC, vad är det?

Blogginlägg   •   Aug 24, 2015 13:45 CEST

Bilden: Ulf Lidberg, projektledare för Compares nya projekt NDHC, Nordic Digital Health Center

Varför NDHC?

Det saknas möjlighet för offentliga verksamheter att testa på nya tankar och idéer, men också för innovationer, tjänster och produkter att testas i en verklig miljö.

Vad är NDHC?

De offentliga verksamheterna öppnar upp och ställer sig till förfogande för att nya tjänster och produkter ska kunna testas i en verklig miljö. Det är detta vi kallar: "En testbädd i verkligheten"

För vem skapar NDHC nytta?

NDHC skapar nytta för offentlighet, näringsliv och akademi, som ges gemensamma förutsättningar för att i verklig miljö, testa och utveckla tankar och idéer som på sikt kan skapa innovativa produkter och tjänster. 

...............................................................................................................................................................

Höstens första Compare-lunch (fredag 4 september) handlar om det nya projektet NDHC "en testbädd i verkligheten för att med framtidens informationsteknologi pröva, testa och utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter". 

Anmäl dig till lunchen här