Stay Connected

Nu är vi här!

Blogginlägg   •   Feb 14, 2013 18:05 CET


Varumärkesvård är ett vitt begrepp och var fokus är/ska vara ligger i betraktarens ögon och på väldigt olika plan beroende på bransch. Dock är det något som är viktigt för alla företag oavsett om de jobbar för det eller inte samt om de förstår vikten av dess innebörd.

I Malmö får du redan 11 april lyssna till företagsledaren som valt bort en bekväm karriärtrappa mot att kombinera tillväxt med kultur där hjärtat får vara med. Du får veta hur ”olika” kan stärka om vi bara är modiga nog att orka ta tanken till handling. Du får också ta del av erfarenheter från företag som agerat fullt ut och byggt sitt varumärke utifrån en stark företagskultur som växer fram inifrån och ut. Du får också lyssna till hur ditt personliga varumärke kan byggas och hur man bygger internationellt hållbara team utifrån ett varumärkestänk. Hör hur morgondagens miljöer för både trivsel och effektivitet i transfunktionellt kunskapsutbyte skapas redan här och nu! Och du får insyn i vad som avgör när anställda röstar fram Sveriges bästa arbetsplats.