Baseline Management

Nu knyter vi ihop säcken - Artikelserie nyckeltal del III

Blogginlägg   •   Jan 01, 2014 15:46 CET

I den här artikeln presenteras SPI-Svenskt Projektindex på nationell nivå med en jämförelse mellan ägarskap, projekttyper, branscher och roller. SPI tas fram på årlig basis och varje organisation kan jämföra sig med sitt nyckeltal.

Sammanfattning av de två tidigare artiklarna, där vi i den första artikeln liknade maskinverkstaden och dess försörjningssystem med dagens projektverksamhet och stödjande processer. I dag vill projektberoende organisationer kunna höja projektförmågan och vet att det är svårt att prioritera rätt åtgärd och satsa effektivt.

I den andra artikeln redovisade vi rubriker för nyck- eltal som kommit till oss genom 727 svar i projektmognadsundersökningar under 2013. De undersökta före- tagen fick ange mognadsnivå för sju processer och fick dessutom en möjlighet att redovisa vilka nyckeltal som använts.

Hela artikeln är tillgänglig nedan.