Polarforskningssekretariatet

Nu sammanfattar vi 2015 års svenska polarforskning

Blogginlägg   •   Feb 24, 2016 16:22 CET

Polarforskningsportalen har fyllts på med forskarrapporter från expeditionerna i Antarktis 2014/15 och Arktis 2015. I ord och bild skildrar rapporterna svensk polarforskning under året och ger en inblick i hur arbete och vardag har sett ut under forskningsexpeditionerna.

Polarforskningsportalen är en vidareutveckling av den populära årsbok som Polarforskningssekretariatet har publicerat sedan många år. Portalen innehåller mängder med information om svenska forskningsexpeditioner från 1999 och framåt.

Foto: Benjamin Kear