Bredband2

Storsatsning på privatmarknaden!

Blogginlägg   •   Sep 08, 2014 09:22 CEST

Ett tydligt fokus på fibermarknaden, avsaknaden av äldre infrastruktur och lyhördhet mot kunderna ser Bredband2 som viktiga konkurrensfördelar för bolaget. Enligt VD Daniel Krook genomför de nu sin största privatsatsning hitintills och de förväntar sig märkbart förbättrad lönsamhet under 2015.

Ni fortsätter att växa med god lönsamhet. Kan du kommentera den senaste tidens utveckling och vad det är som gör att det går så bra för er i den tuffa konkurrensen?

Vårt tydliga fokus på fibermarknaden gör att vi som utmanare kan vara bättre än konkurrenterna genom snabb hantering, bra service och hög kvalitet på våra tjänster och produkter. Många konkurrenter och framförallt de stora operatörerna har stora intäkter att försvara från gammal infrastruktur. Adsl, fast telefoni mm. tappar mycket mark och även om de lyckas flytta kunderna till en modernare tjänst så är lönsamheten klart lägre för dem där. För oss är varje ny krona en ny intäkt och ny förtjänst.

Ni marknadsför er som den lyssnande operatören. Kan du berätta lite om detta och hur ni arbetar med er kundtjänst för att minska churnen?

Vi lanserade vår nya varumärkesprofil och kommunikationsplattform för drygt ett år sedan och i det arbetet konstaterade vi att kunderna förutsätter att tjänsterna fungerar och håller en viss kvalitet. I branschen pratas det mycket teknik i kombination av snabb, snabbare, snabbast och billig, billigare, billigast. Det som gör skillnaden är hur vi hanterar relationen med kunden vid alla tillfällen, vid första kontakten, till leverans av tjänsten och sedan den löpande driften. Vi måste lyssna på kundens faktiska behov och lyssna på deras upplevelse av vår hantering och vårt bemötande. Vi jobbar aktivt med att alla medarbetare ska känna denna kultur i Bredband2. En förutsättning för att detta ska fungera är att medarbetarna trivs och känner hur viktiga de är för att vi tillsammans ska lyckas med våra högt ställda mål.

Hur är er syn på konkurrensbilden? I Bahnhofs rapport för Q2 verkar det som att bolaget fick in betydligt fler nya privatkunder inom fiber än er under perioden.

Antalet nya kunder går lite i vågor beroende på kampanjer och andra aktiviteter. Alltele, Universal Telecom och Bahnhof har alla haft en stor kostnadsfördel genom att flytta kunderna till länder där de har kunnat sälja tjänster i Sverige till lägre moms. För oss har detta aldrig varit aktuellt eftersom vi anser att man ska betala skatt i det land man bedriver verksamheten. Glädjande nog är det precis det som nu har beslutats inom EU, vilket gör att de från årsskiftet tvingas betala samma skattesats som vi. Eftersom vi trots denna ojämlika situation har kunnat konkurrera, så ser vi goda förutsättningar att framöver vinna marknadsandelar när vi utgår från samma villkor.

På marknaden finns några jättar med stora ekonomiska muskler. Hur känns prispressen för tillfället?

Vi tycker inte att prispressen ökat, vilket troligtvis beror på att de stora operatörerna har svårt att gå ner allt för lågt om de ska kunna täcka de stora ”overhead” kostnaderna de har. Däremot ser vi en tydligt ökad konsolidering på marknaden samt att marknadsföringskampanjerna ökar. Framöver förväntar vi oss snarare att priserna kommer öka både pga den momseffekt jag nämnt ovan samt att konsolideringen leder till en mer mogen marknad där färre aktörer agerar med priset som det enda säljargumentet.

Vilka är dina tre viktigaste prioriteringar under det kommande halvåret?

Den organiska tillväxten är huvudfokus. Vi genomför vår största privatsatsning hittills under hösten och har under de senaste 6 månaderna dubblat antalet företagssäljare. Vi förväntar oss att både brutto- och rörelsemarginalen fortsätter förbättras. Vi har gjort stora investeringar i fiberinfrastrukturen, nya datacenter och ökat personalen, vilket kortsiktigt belastat kostnadssidan. Den positiva effekten syns trots det redan, men långsiktigt kommer förbättringen i lönsamheten bli ännu tydligare med början redan under 2015. Kundnöjdhet, att stärka varumärket i grunden genom en starkare bolagskultur där vi alltid lyssnar på kunden.