ÄPPELRIKET

Nu sover äpplena!

Blogginlägg   •   Nov 15, 2010 09:45 CET

November mörker i fruktpackerierna!

Vissa år händer det och i år verkar vara ett sådant år. Försäljningen av äpple och päron bromsar upp och vi kan stänga våra kylrum och i stort sett stoppa packningen. Varför det blir så vissa år och inte andra, har jag inget svar på. En orsak kan vara att clementinsäsongen sätter igång, dessa små söta lättskalade saker som översvärmar fruktdiskarna nästan hela året, nu för tiden. Men huvudsakligen runt jul. Annars har jag inget bra svar på frågan varför efterfrågan minskar så kraftigt under några veckor i november.

Men för vår del innebär det att vi får skicka hem en del av vår korttidsanställda personal och hålla igen på produktionen. Genom att vi har våra långtidslager, sker inga större kvalitetsförsämringar och vi kan av denna anledning vänta ut marknaden.

Du kanske undrar vad våra långtidslager är för något? Jag skall föröka beskriva det så enkelt som möjligt. Det är ett kylrum som är så tätt som möjligt, vi vill inte ha in luft i rummet och heller inte att den atmosfär som vi har i rummet skall läcka ut. När vi fyllt upp rummet med våra fruktbingar, stänger vi till den stora dörren och försluter den genom att spänna fast dörren, ingen luft skall sippra in eller ut.

Vi sänker temperaturen i rummet ned till ca 2 grader och sedan sätter vi igång processen med att ändra atmosfären. Detta kan göras helt naturligt genom att frukten andas och precis som för oss människor absorberas syret och omvandlas till kväve. Men det tar för lång tid att komma ned i de värden som vi vill ha för att fruktens mognad skall stanna upp.

Vi använder därför en kvävgas generator och pumpar in kväve i rummet och sedan tar vi bort all etylengas som äpplet hela tiden producerar. Etylengasen påskyndar mognadsprocessen och vi vill ju stanna upp denna.

Optimala värdena på atmosfären i rummet varierar mellan sorterna men generellt kan man säga att vi vill ha 1,5 % syrgas (när du andas är det ca 21%) 1,5 % koldioxid och resten kvävgas ca 97 %. När vi fått rätt värden på atmosfären i rummet, minskar fruktens ”andning” och vi kan av den anledningen få äpple av mycket bra kvalitet långt fram på våren och även sommaren om vi har rätt sorter.

Vårt mål är att all frukt som vi säljer från slutet av december skall komma från våra långtidslager, för att frukten har en mycket bättre kvalitet. Observera vi använder inga kemikalier i våra lager. För att ta bort svampsporer som är ett gissel för all fruktodling, används svampmedel i odlingarna, men det är inget som skall finnas kvar på frukten när vi packar den utan medlet skall stoppa tillväxten av svampar i odlingen så att inga sporer följer med in i lagren.

Det blev mycket teknik och många begrepp denna gång men kanske har jag rättat ut några frågetecken.

Lars-Olof