RISE Research Institutes of Sweden AB

Ny analysteknik mot antibiotikaresistenta bakterier

Blogginlägg   •   Nov 15, 2016 11:18 CET

En faktor som bidrar till uppkomst och spridning av resistens är användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur. Antibiotikaresistenta bakterier kan spridas till människor via alla delar av livsmedelskedjan. God hygien längs hela livsmedelskedjan pekas i en rapport från Livsmedelsverket ut som en faktor för att undvika spridning av dessa bakterier till människor.

I dagsläget är bristfällig rengöring och desinfektion i livsmedelskedjan en vanlig anledning till kontaminering av produkter med mikroorganismer, vilket leder till ökad risk för spridning av farliga mikroorganismer, däribland antibiotikaresistenta bakterier. Cleaning Innovation, som ägs av RISE, är en öppen testbädd för utveckling av produkter och tjänster för bättre rengöring och desinfektion. Testbädden arbetar från laboratorium till industriell skala och har utvecklats med stöd av Vinnova.

Trots omfattande rengöring är det inte ovanligt att livmedelsproducenter har problem med spridning av mikroorganismer i produktionen och ibland även till det färdiga livsmedlet. För att hitta orsaken till problemet och stoppa spridningen är det viktigt med en effektiv och systematisk kartläggning. Detta är ett område som SP har mångårig erfarenhet av. 

– Vi arbetar med utveckling av snabba och effektiva mikrobiologiska analysmetoder för att kunna detektera bakterier i livsmedelskedjan, i projekt med stöd av bland annat VINNOVA och Västra Götalandsregionen. Dessutom har vi flera projekt där vi använder nya spännande analystekniker som utnyttjar storskalig sekvensering av bakteriernas DNA för att kunna skilja mellan olika typer med stor precision, säger Charlotta Löfström på SP. 

Genom att använda ny analysteknik kan källor effektivt identifieras, man kan till exempel se om bakterierna kommer från utrustning eller råvaror. Åtgärder kan då sättas in på rätt ställen, vilket ger en minskad risk för vidare spridning av exempelvis antibiotikaresistenta bakterier till färdiga livsmedel.

http://www.cleaninginnovation.se/

http://www.sp.se/sv/units/fb/microbiology/research/Sidor/default.aspx

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2011-01544/Snabbare-och-effektivare-analysmetoder-for-forbattrad-risk-och-kvalitetshantering-i-livsmedelskedjan/

Kontaktpersoner:

Charlotta Löfström, charlotta.lofstrom@sp.se, 010-516 67 30

Erik Nygren, erik.nygren@sp.se, 010-516 66 46

Birgitta Bergström, birgitta.bergstrom@sp.se, 010-516 66 92

Joakim Håkansson, joakim.hakansson@sp.se, 010-516 54 10

Fakta: 

Antibiotikaresistens (AMR) är ett globalt hot för mänskligheten då resistensutvecklingen äventyrar vår förmåga att behandla infektionssjukdomar och att bedriva modern sjukvård. Antibiotika är en värdefull och begränsad resurs och måste hanteras därefter. Det behövs fler och effektivare metoder att förebygga och behandla infektioner, men även ändrade beteenden och mer kunskap. AMR är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården. AMR berör oss alla.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som en del av RISE (Research Institutes of Sweden) arbetar för att få fram mer kunskap och fler lösningar som adresserar utmaningarna med ökande antibiotikaresistens. Denna kommunikation är ett bidrag i kampanjen ”World Antibiotic Awareness Week” initierat av WHO.