Svenska Örtmedicinska Institutet Aktiebolag

​Ny forskning: Hopp för överviktiga

Blogginlägg   •   Dec 19, 2015 11:00 CET

500 miljoner människor lider av fetma runtom i världen och övervikt är ett stadigt växande folkhälsoproblem. USA ligger i topp när det gäller feta och överviktiga och det kostar många miljarder dollar varje år. Amerikansk forskare letar därför ständigt efter nya behandlingsmetoder. En färsk studie visar att man genom att blockera ghrelinreceptorer i hjärnan kunde minska hungerkänslorna.

Ghrelin är ett hormon som spelar en roll för den hunger man känner innan en måltid. Hormonet spelar också en viktig roll för regleringen av kroppsvikten långsiktigt.

När forskare vid Georgia State University ville undersöka matbeteendet hos sibiriska hamstrar injicerades ghrelin i hjärnan och i övriga kroppen.

Forskarna fann att när ghrelin aktiverades i hjärnan så ökade aptiten hos hamstrarna och hela deras matbeteende förändrades. Djuren åt mer, samlade och lagrade maten mer när nivåerna av ghrelin steg i hjärnan.

Men när forskarna blockerade ghrelin-receptorer med en antagonist minskade däremot hungerkänslorna och det överdrivna matbeteende reducerades.

Forskarna upptäckte också att det inte blev någon ökad aptit eller förändring av matbeteende när hamstrarna fick ghrelin i andra delar av kroppen.

Med matbeteende menas hur man får tag på mat, var man förvarar födan, om man hamstrar mat och slutligen på vilket sätt man äter maten.

Huvudförfattaren till studien, Michael A. Thomas, säger:

– Vi har för första gången kunnat visa att en blockering ghrelin-receptorer i hjärnan hindrar en ökning av både kort- och långsiktiga livsmedelssökande, hamstrandet av mat och överdrivet intag av föda.

Ghrelin-receptorerna finns i de centrala delarna av hjärnan och i vagusnerven, som skickar signaler fram och tillbaka mellan hjärnan och de inre organen.

När grehlin-antagonisten injicerades lyckades den blockera ghrelin hormonet vilket resulterade i ett minskat sökande efter föda, minskat hamstrande och födointag. Effekten höll i sig i upp till fyra timmar.

I Sverige lider hälften av alla vuxna av fetma och övervikt. I hela världen räknar man med att 500 miljoner människor lider av fetma.

I dag dör mer människor på grund av fetma än svält och i USA där studien är gjord är 35 procent av den vuxna befolkningen är överviktiga och nästan lika många lider fetma, vilket kostar enorma summor varje år.

Forskarna menar att resultatet av studien tar dem ett steg närmare att förstå det komplexa signalsystemet som mättnads- och hungerkänslor utgör och att det på sikt kan utgöra ett komplement till nuvarande fetmabehandlingar.

Resultaten publicerades i tidskriften American Journal of Physiology.

Källa: Daily Mail.