Cornerstone

Ny kurs: Windows PowerShell Scripting and Toolmaking

Blogginlägg   •   Dec 13, 2013 11:33 CET

Denna kurs är avsedd för IT-proffs och utvecklare som vill bygga återanvändbara script/verktyg med hjälp av Windows Powershell 3.0. Kursen fokuserar på Windows Powershell skriptspråk, och om de begrepp och tekniker som behövs för att göra script och verktyg.

Denna kurs är avsedd för administratörer och utvecklare som har liten eller ingen erfarenhet av programmering av script, men som har praktiska kunskaper om Windows Powershell och erfarenhet av att använda Windows Powershell med komplexa, interaktiva kommandon.

Efter genomgången kurs ska eleverna kunna:

 • Design av verktyg/script.
 • Skapa verktyg/skript, med parameterisering
 • Felsökning av och  felhantering inom verktyg/skript.
 • Hantera verktyg/skript med dokumentering och modularisering.
 • Skapa anpassade vyer och bygga in kontrollers i script
 • Skapa verktyg/script som följer Best Practises och standarder för Windows PowerShell

Kursinnehåll

 • Förberedelser för Scripting
 • Parameterisering ett kommando
 • Script och Manifest moduler
 • Felhantering
 • Skriva kommandon som använder Pipeline (till och från)
 • Skapa hierarkisk Command Output
 • Script debugging
 • Anpassa standardformatering
 • Skapa avancerade parameterattribut och dokumentering av kommando
 • Skapa kontrollers i script
 • Skapa HTML-rapporter
 • Arbeta med Powershell Workflow
 • Arbeta med XML-data
 • Skapa Proxy Funktioner
 • Skapa egna Powershellfunktioner/verktyg

Förkunskaper

 • Erfarenhet av att administrera Windows server/klient datorer
 • Erfarenhet av att administrera Windows server/klient datorer och andra produkter som administreras med PowerShell
 • Kurs 10961EBC, eller motsvarande kunskaper rekommenderas inför denna kurs
Boka dig här: Windows PowerShell Scripting and Toolmaking