Cornerstone

Ny Masterclass hos Cornerstone!

Blogginlägg   •   Jun 04, 2013 11:48 CEST

Nu erbjuder Cornerstone en ny Masterclass inom systemutveckling. Den nya kursen, MC018 - Master Class: Refactoring Skills for TDD in .NET and Java, kommer i höst hållas av Roy Osherove och levereras på Cornerstones utbildningscenter i Stockholm

TDD kan gå riktigt bra att tillämpa, medan koden likväl ser hemsk ut. Känns problemet igen? Att låta TDD driva designen av koden utan tillräckliga designkunskaper kan leda till en problematisk, om än testbar, koddesign.

Roy Osherove, engagerad guru inom bland annat TDD och enhetstestning samt författare till böcker som ”The Art Of Unit Testing” och ”Notes to a software team leader”, har tagit fram denna kurs som lär dig att fånga upp din design och skapa struktur i en redan fungerande kod.

Vad Roy säger om sin kurs

I usually do not focus about design in my TDD courses. I believe that separating the learning about the core skills of Unit Testing, TDD, and Design should be separated so that the learner will not feel overwhelmed. This course is a complement to the Art of Unit Testing course I am teaching. This course is specifically dealing with design skills, and assumes that you already know how to write unit tests.

Du lär dig

 • Clean Code and SOLID Design Principles
 • Design for Testability
 • Refactoring patterns on hard to test legacy code
 • Writing tests against refactored code
 • When it does and does not make sense to refactor
 • We will also take a look at open source projects and try to see how we would refactor them.
Ämnesområden
 • From TDD Kata to Design Skills
 • Single Responsibility Functions
 • Single Responsibility Classes
 • SOLID Principles
 • Drills throughout the day
 • Working with Legacy Code
 • Refactoring for Inversion of Control
 • Refactoring for Open Closed
 • Liskov Substitution Problems
 • Refactoring for Dependency Injection
 • Drills throughout the day
Förkunskaper

Du bör vara bekant med TDD och enhetstester.

Läs mer och boka dig på utbildningen här!