Svenska Örtmedicinska Institutet Aktiebolag

​Ny svensk studie: Omättade fettsyror minskar risken för kroniska sjukdomar

Blogginlägg   •   Jan 30, 2016 14:00 CET

Risken för kroniska sjukdomar minskar om man delvis byter ut hårda fetter mot exempelvis rapsolja, solrosolja eller olivolja, som innehåller en hög andel omättade fettsyror. Det berättar en avhandling gjord på Uppsala universitet.

Vilken typ av fett man ska äta är fortfarande ett hett och omdebatterat ämne. En del menar att allt fett är nyttigt medan andra bestämt hävdar att enbart det omättade fettet är hälsosamt.

Speciellt omdiskuterat är vilka effekter fetterna från omega 6 familjen har på hälsan.

Det är svårt att göra koststudier som spänner över längre tid eftersom försökspersoner ska föra noggranna anteckningar och helst vara en homogen grupp.

En nyligen gjord avhandling av David Iggman vid Uppsala universitet visade att den fleromättade fettsyran linolsyra, som finns i kroppens fettvävnad, var kopplad till bättre insulinkänslighet och lägre dödlighet hos män i 70-årsåldern. I tre kortare studier gav man försökspersonerna ett ökat intag av omättade fettsyror. Deltagarna fick förbättrade blodfetter och mindre mängd fett i levern.

Studierna var på 3-10 veckor följt av observationsstudier med lång uppföljning. Eftersom självrapportering kan vara otillförlitlig analyserade forskarna biomarkörer för fettintag. I vår fettväv kan man nämligen efter lång tid se konsumtionen av fleromättade, essentiella fettsyror som till exempel linolsyra.

Fettvävsbiopsier från 853 män analyserades i början av 1990-talet. Uppgifter från dödsorsaksregistret hämtades och där såg man att en högre andel linolsyra i fettväven var kopplad till bättre insulinkänslighet och även till lägre dödlighet.

I en av studierna såg forskarna att fett i kosten tycks kunna påverka mängden fett i levern. Ett intag av solrosolja som är rikt på linolsyra minskade andelen leverfett jämfört med de som åt mättade fettsyror från exempelvis smör. Blodfettsprofilen förbättrades i alla tre studierna hos de som fått de mättade fetterna utbytta till omättade fettsyror.

I de studier där deltagarna åt mycket fett innehållande omega 6-fettsyror såg man inga ogynnsamma effekter på inflammationsmarkörer eller andra riskfaktorer.

Slutsatsen man drog var att risken för kroniska sjukdomar minskar om man delvis byter ut hårda fetter mot exempelvis rapsolja, solrosolja eller olivolja. Fetter som har en hög andel omättade fettsyror.

Källa: Läkartidningen.