HCM Elektronik HB

Nya BGA-kulor utan omsmältning

Blogginlägg   •   Apr 17, 2013 13:31 CEST

Retronix IC rescue - reballing utan omsmältning 

Retronix har utvecklat processen "IC Rescue" - en process för att lyfta en BGA från ett kretskort och förse den med nya lodkulor utan att utsätta den för omsmältningstemperaturer och mekanisk åverkan.

  1. Kortet "bakas" för att driva ut fukt och för att förvärma kortet
  2. BGA:n värms endast underifrån och lyfts omedelbart när lodet smälter
  3. Överflödigt lod avlägsnas med luftkniv
  4. Ny lodkulor appliceras med laser i kvävgas
  5. BGA:n tvättas och inspekteras
  6. Förpackning eller montering

Denna process är helt utvecklad av Retronix och löser många av de problem som normalt är förknippade med "reballing".  Metoden innebär att kretsen inre inte utsätts för omsmältningstemperaturer. Traditionella metoder för att förse en BGA med nya lodkulor kan innebära att den kapslade IC:n utsätts för upp till 6 omsmältningscykler. De flesta tillverkare av IC tillåter max 3 cykler för att garantera data och tillförlitlighet. Lodet avlägsnas dessutom utan att använda mekaniska hjälpmedel som lödfläta och tennsug. Därmed undviker man både svårkontrollerad termisk påverkan och mekaniska skador som repor och sprickbildning.

Kultyper

Retronix kan applicera såväl blyfria som SnPb -kulor och därmed även konvertera mellan RoHS-utförande och SnPb.  Dessutom kan man förse en BGA med Plastic Core Solder Balls (PCSB)

En BGA-kula av PCSB-typ har en kärna av polymer med barrärlager av koppar och nickel och yttre lager av SnAg-lod. En PCSB-kula är ett blyfritt alternativ för att öka avståndet mellan IC och substrat vilken ger är en stor fördel i många applikationer där man önskar ett större och väldefinierat avstånd mellan IC och substrat.

Miljö, ekonomi och säkerhet

Stora mängder IC skrotas varje dag trots att det inte är något fel på själva IC:n. Problemet kan var dåliga lödfogar, kortet kan vara en prototyp eller det kan vara något annat fel på kortet. Det finns goda skäl att bättre ta tillvara fungerande IC. Förutom att spara pengar så undviker man att kretsar når mindre nogräknade återvinningsföretag för att i nästa led dyka upp på marknaden både med förfalskad märkning och andra skador.

Retronix representeras i Sverige av HCM Elektronik HB. För mera information, kontakta:

Hans Carlström - hans@hcm.se

Pär Gester - par@hcm.se