Clarex Europa AB

Nya certifierings skyltar till Miljöbyggnad - Sweden Green Building Council

Blogginlägg   •   Sep 25, 2013 10:21 CEST

Vi fick en prestigeorder på 170 skyltar, ur ett egenutvecklat skyltsystem baserat på flexibilitet, kvalitet och med miljöaspekter i fokus.

Vi har sedan 2010, när Miljöbyggnad - Sweden Green Building Council började bygga upp strategier för att nå ut till byggherrar och fastighetsägare i Sverige, levererat skyltar i rostfritt stål som intygar att respektive fastighet uppfyller kraven för miljöhus.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Då Sweden Green Building Council övertog Miljöklassad byggnad den 1 januari 2011 som då bytte namn till Miljöbyggnad och önskemålet om att skyltarna som visar att respektive fastighet uppfyller de olika kraven, som ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betygen
BRONS, SILVER eller GULD.

Nu har vi efter en omfattade förstudie innefattande produktion av skarpa prototyper, tekniska beskrivningar utarbetat ett skyltkoncept i Corian  (ett kompositmaterial bestående av sten och akryl) dessa skyltar kommer att graveras och färgfyllas med företagets tre gröna kulörer, plaketterna för fastigheter är gjutna i BRONS, samt förgyllda = GULD samt förnicklade = SILVER. För motsvarade småhus tar vi fram plaketter i graverad gravyrplast i olika metall finish.

Skyltarna beräknas kunna levereras oktober/november och bilden nedan visar en av prototypskyltarna som nu ligger till grund för det slutgiltiga skyltkonceptet.