RISE Research Institutes of Sweden AB

Nya hållbara behandlingsmetoder för infektionssjukdomar

Blogginlägg   •   Nov 18, 2016 11:32 CET

Under de senaste 30 åren har det endast introducerats två nya klasser av antibiotika på marknaden och det finns i dagsläget bara ett tiotal kandidater i sen klinisk utveckling.

För att möta det globala hotet med resistenta bakterier behöver vi ändra vårt synsätt på hur infektionssjukdomar behandlas. Vi behöver ett större batteri av möjliga behandlingar som kan användas på ett smart, strategiskt och hållbart sätt. Vi behöver även behandlingar som är effektiva mot resistenta bakteriestammar. Nya typer av antibiotika med helt nya verkningsmekanismer är en bit i pusslet.

Inom SP och RISE jobbar vi i flera forsknings- och innovationsprojekt med antimikrobiella peptider som en ny strategi för behandling av infektionssjukdomar. Ett exempel är EU-projektet FORMAMP som koordineras av SP. Projektet syftar till att utveckla effektiva formuleringar av antimikrobiella peptider för lokal behandling av infektioner i hud och lungor, som ett alternativ till traditionell antibiotikabehandling av hela kroppen.

Ett annat exempel är ett forskningsprojekt där Camilla Björn, doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och anställd av SP, i en aktuell doktorsavhandling visar lovande resultat vad gäller effekt, toxicitet och resistens hos nya antimikrobiella peptider som även har antiinflammatoriska egenskaper och därmed stor potential för vidare klinisk utveckling för lokal behandling av infektioner och inflammationer.

För att accelerera utvecklingen av nya antibiotika så att det når marknaden och patienterna på kortare tid, behövs helt nya infrastrukturer och affärsmodeller. RISE är genom SP Process Development en partner i ENABLE, ett stort och viktigt samarbete mellan läkemedelsindustrin och EU. ENABLE är en läkemedelsutvecklingsplattform, till vilken företag och projekt kan söka medel för att få prekliniskt och kliniskt arbete utfört på ett tidseffektivt sätt.

Kontakt:

Helena Bysell
helena.bysell@sp.se
070-6756024

Camilla Björn
camilla.bjorn@sp.se
070-3265995

Nicolaas Schipper
nicolaas.schipper@sp.se
070-2177820

Fakta: 

Antibiotikaresistens (AMR) är ett globalt hot för mänskligheten då resistensutvecklingen äventyrar vår förmåga att behandla infektionssjukdomar och att bedriva modern sjukvård. Antibiotika är en värdefull och begränsad resurs och måste hanteras därefter. Det behövs fler och effektivare metoder att förebygga och behandla infektioner, men även ändrade beteenden och mer kunskap. AMR är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården. AMR berör oss alla.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som en del av RISE (Research Institutes of Sweden) arbetar för att få fram mer kunskap och fler lösningar som adresserar utmaningarna med ökande antibiotikaresistens. Denna kommunikation är ett bidrag i kampanjen ”World Antibiotic Awareness Week” initierat av WHO.