Observify

Nyhetsbevakning – så funkar det

Blog post   •   Nov 03, 2016 16:10 CET

Nyhetsbevakning är inget nytt fenomen. Redan i mitten av 1800-talet fanns det företag som erbjöd pressklipp till företag och organisationer. Och pressklipp förekommer än idag även om det mesta numera sköts via nätet. I och med internets framväxt har nyhetsindustrin kommit att förändras i grunden. Ordet deadline är i princip avskaffat. Idag uppdaterar nyhetssajter dygnet runt, alla dagar i veckan, året om.

Utbudet av nyhetssajter är gigantiskt och att hålla koll på dem utan en automatiserad datordriven process är omöjligt. Det finns ett flertal tjänster online som skannar av nätet utifrån de sökkriterier man sätter upp. Nyckelord och avgränsningar krävs för att informationen inte ska bli alltför massiv och irrelevant.

Det vanligaste formen av nyhetsbevakning idag prenumererar man på, ofta på månatlig basis. Att hålla koll på omvärlden och hur det egna företaget förekommer och omnämns är en grundläggande faktor för att kunna konkurrera och utveckla verksamheten. Genom en bra nyhetsbevakning kan ett företag tidigt få koll på eventuellt uppkomna kriser innan de blir för stora. En bra nyhetsbevakning tillåter dig även att få koll på konkurrenterna och de senaste trenderna inom din bransch eller verksamhet.

Rätt använd kan nyhetsbevakningen utgöra ett kraftfullt verktyg för affärsutveckling. Vilket verktyg man väljer är en smakfråga men vissa grundläggande kriterier bör vara uppfyllda:

Aktualitet

Snabbhet är ett måste. Bevakningsverktyget måste uppdatera hela tiden och vara aktuellt. Det bästa är om man i realtid kan följa nyhetsflödet som berör just ditt företag eller organisation.

Relevans

Överskottsinformation kan snabbt bli ohanterligt. Istället för att få koll kommer du översköljas av information som gör att det blir svårt att överblicka och dra slutsatser utifrån materialet – förutom att det stjäl värdefull tid och resurser från ditt företags kärnverksamhet.

Kostnad

Seriösa nyhetsbevakningsverktyg behöver inte kosta en förmögenhet. Ofta är priset avhängigt mängden data som ska samlas in. Det globala företaget som är omskrivna världen över betalar mer för servicen än den lokala pizzerian.

Funktionalitet

Vad kan vi använda resultaten till? Den här frågan hänger ihop med relevans. Vilken direkt nytta kan vi ha av den insamlade informationen? Här gäller det att tänka till innan, de sökord och avgränsningar som sätts upp innan är avgörande för hur ni kan använda informationen. Om man väljer rätt kriterier kan informationen bli värdefull för både kundtjänsten för att förbättra servicen och för de på företaget som ägnar sig åt affärsutveckling.

Rapporter

Det är även viktigt att nyhetsbevakningen sammanställs i enkla och överskådliga rapporter så att man snabbt kan dra slutsatser och få en direkt affärsmässig nytta av den insamlade informationen. Grundläggande analyser med möjlighet till fördjupning bör också ingå i erbjudandet från företaget som tillhandahåller nyhetsbevakning.