Clarex Europa AB

Fasadskyltsprojekt till Fabege i Hammarby.

Blogginlägg   •   Apr 24, 2013 14:18 CEST

På rekommendation från Fabege, tog Eco Konsult I Stockholm AB, ett konsultföretag inom el och belysning, kontakt med oss beträffande fasadskylt till Korphoppet 1 i Hammarby.

Efter att vi skickat prover på specialanpassad LED akryl, diskuterat olika typer av dioder samt hur Eco Konsults skylt skulle förmedla företagets intensioner på ett optimalt sätt (speciellt hänsyn taget till innovativ belysningsteknik som är signum för just detta företag) hade vi slutkonceptet klart, där offerten vi skickade resulterade i en order,

Naturligtvis tog vi kontakt med stadsbyggnadskontoret för att säkerställa det sedan tidigare preliminär godkända bygglovet, innefattade även denna skylt.
Vi tog även upp en diskussion med stadsbyggnadskontoret om infästningsskenor på östlig och västlig riktning, som efterfrågades av fastighetsägaren (Fabege) till Korphoppet 1, för att se om dessa är bygglovspliktiga.

Nu har projektet, som började med en skylt till Eco Konsult, resulterat i ett helt koncept med praktiska infästningsskenor, montering av Eco Konsults skylt, demontering av två befintliga skyltar och ny platsmontering på dito skenor.