Polarforskningssekretariatet

Nytt i Polarforskningsportalen

Blogginlägg   •   Jul 01, 2016 13:19 CEST

Mikroalger i Antarktis

Anders Torstensson, Göteborgs universitet, berättar om arbetet under tre månader i Potter Cove på King George Island, Antarktis. Forskarna undersökte hur marina mikroalger påverkas av klimatförändringar. Mikroalgerna är nyckelkomponenter i det Antarktiska ekosystemet, även små förändringar kan få stora konsekvenser för hela ekosystemet.

Hur påverkar klimatförändringar marina mikroalger vid King George Island?

Radar mäter havsisens tjocklek

Per Holmlund, Stockholms universitet, skriver om arbetet under expeditionen OATRC 2015. Att kunna beräkna isens tjocklek har stor betydelse för forskare som arbetar med att göra prognoser om isens beteende i realtid, men även för fartyg som går i områden med havsis.

Radar för att mäta havsisens tjocklek