Anhörigas Riksförbund

Nytt informationsmaterial för anhöriga till personer med demenssjukdom

Blogginlägg   •   Jan 18, 2017 08:13 CET

Seniorval.se har nyligen lanserat ett informationsmaterial för anhöriga till personer med demenssjukdom. Anhörigas Riksförbund ställde fem frågor till redaktör Petra Hedbom.

Varför har ni tagit fram detta informationsmaterial?

– Vi har daglig kontakt med äldre och anhöriga och får många frågor kring just boende, stöd och omsorg vid demenssjukdom. När man hamnar i ett läge när man behöver stöd i vardagen väcks många frågor om vilka möjligheter som finns och hur systemen fungerar. Genom att samla information på ett och samma ställe hoppas vi kunna underlätta för de som söker.

Vilka olika delar består informationen av?

– En del tar upp de alternativ till stöd som finns när man bor hemma med demenssjukdom. Då kan hemtjänst eller besök på dagverksamhet vara alternativ som underlättar vardagen. En del handlar om saker som är bra att tänka på inför flytt till ett särskilt boende och vikten av att omsorgspersonalen har rätt kompetens kring demenssjukdomar. Du hittar också information om anhörigas roll i kontakt med personalen och vilka olika former av anhörigstöd som finns att få.

Var hittar man materialet?

– Allt finns på sajten Seniorval.se. På sajten finns också en söktjänst där du hittar hemtjänster och boenden över hela landet. Där finns även möjligheten att söka efter verksamheter där personalen har specialkunskaper inom demenssjukdom.

Upplever ni att det finns ett behov av denna typ av stöd vid just demenssjukdom?

– Vid demenssjukdom är det mycket som förändras och många olika känslor inblandade. En stor del av ansvaret hamnar på de anhöriga som ofta drar ett tungt lass. Många gånger kan de praktiska bitarna, som en flytt till särskilt boende, vara förknippat med skuldkänslor. Att i detta få tips om olika former av anhörigstöd och en guidning över vilka alternativ som finns vad gäller boende och omsorg kan vara en bra hjälp.

Vad hoppas ni att detta material ska bidra till?

– Att kunna ge svar på några av de frågor som kommer i och med en demenssjukdom och som berör stöd i vardagen eller boende. Ju mer information man har desto bättre möjligheter har man han att hitta det stöd som motsvarar ens behov.