Enfo

Nytt om IBM Maximo från InterConnect

Blogginlägg   •   Mar 04, 2015 09:58 CET

Det råder ingen tvekan om varför IBM omorganiserat och nu placerat Maximo i affärsenheten Analytics. En stark utveckling sker mot att arbeta mer tillståndsbaserat men framförallt prediktivt med underhåll.

Maximo är en grundsten i det arbetet och vikten av rätt kvalitét på data blir ännu större i framtiden. Maskinerna kommer att kopplas ihop på ett helt annat sätt analysmässigt vilket sker genom existerande system men också med tillägg av Internet of things. Inom något år kommer det att revolutionera uppföljningen av produktionsanläggningen, analysen kommer också att kunna användas till att proaktivt skapa arbetsorder i Maximo. Vidare kommer det flera områden inom vilka samma analysmotor kommer kunna användas inom, exempelvis resursoptimering, effektivisering av FU-ronder och även säkerställande av att rätt åtgärder utförs samt uppföljning av dess effekter.