Mental Ergonomi, Anneli Godman

Nyttan med stress

Blogginlägg   •   Aug 09, 2012 15:44 CEST

Semestern är slut - dags att ta nya tag...

När jag skriver om positiv stress har jag ofta en rädsla att bli feltolkad. Att man ska tro att jag menar att stress alltid är bra och upp till individen att hantera. Men så enkelt är det ju inte. Det finns helt klart stress som är förödande och som individen har svårt att påverka. Tänker till exempel så när jag läser om ambulansförarnas arbetssituation i Stockholm (SvD 8/12-2012). Om det stämmer att de tvingas att arbeta i 30-timmarspass utan vare sig mat- eller toapaus är det förödande både för dem själva och för dem de ska ta hand om. Utrymme för återhämtning är och förblir viktigt för att vi ska klara av att genomföra våra uppgifter.
  
Precis som med det mesta har stressen flera ansikten. Det är ett problem att vi sätter etiketten "stress" på så mycket nuförtiden. Helt klart kan situationer som vi inte alls kan påverka ge mycket negativ stress. När ansvaret ligger utanför oss själva kan det till exempel handla om arbetsgivaransvar - och många arbetsgivare behöver lära sig mer om hur negativ stress inverkar negativt på prestationsförmåga och resultat. Och hur det rent av kan vara farligt, på flera sätt.
   Men min uppfattning och erfarenhet är att en stor del av den negativ stress många upplever i vardagen går att vända eller minska med hjälp av insikt om vad som styr en och vad man gör. Ökad medvetenhet alltså. Och kunskap kring hur vi kan hjälpa oss själva som människor och använda hjärnan och de fantastiska - men absolut inte obegränsade - resurser vi har på bästa sätt. Och lära oss att förstå hur viktig återhämtningen är.
   Återhämtning ja - man behöver bara titta på någon av alla de sändningar som kablas ut från olika OS-grenar för att förstå hur viktig återhämtningen är för prestation. De flesta idrottare som tävlar i flera grenar nämner den. Det blir också tydligt hur viktigt det är med fokus och att rikta hela sitt fokus till det man håller på med när man vill prestera på topp. Tänk dig en höjdhoppare som avbryter sin ansats för att det plingar i mobilen...
   I sportsammanhang blir det också väldigt tydligt att lagom mycket stress är till nytta. Inte för mycket, då blir vi spända och presterar sämre. Inte för lite, då blir vi loja och inte tillräckligt fokuserade och på hugget. Detsamma gäller för kognitiva prestationer, dvs när vi använder hjärnan mer än kroppen vilket är vardagen för många nuförtiden.
   Har själv känt av hur ingen press alls gjort mig gott under en lång och lat sommar men också hur avsaknaden av den gör det lite svårt att komma igång och prestera. Har lite för gott om tid fortfarande till flera av de saker jag vill göra. Behöver lite "kniven på strupen" för att komma igång. För att hjälpa mig själv har jag bestämt att min nya hemsida ska vara klar innan veckan är slut. Och att jag jag idag, torsdag, skulle börja blogga mer aktivt på MyNewsdesk, nu när jag lämnat Kvinnolivsbloggen bakom mig. Och här kom det, mitt första blogginlägg efter sommaren.
   Jag hoppas att du vill läsa fler av mina blogginlägg - de kommer att dyka upp här med ojämna mellanrum.
Allt gott!
Anneli Ekström Godman
"den ofrivillige stressexperten"
Mental Ergonomi