ADDQ Consulting

Nyttan uppstår i användning.

Blogginlägg   •   Dec 11, 2013 15:59 CET

Desto mer jag läser om det, engagerar mig i och testar användbarhet desto mer övertygad blir jag om att nyttan verkligen ligger i användandet. För om du inte kan få en användare att förstå nyttan av de system du är med och utvecklare så spelar det ingen roll hur snabbt eller användarvänligt systemet är. För om användaren inte förstår nyttan så kommer motviljan att använda det nya systemet vara stor och kanske till och med leda till stress hos användaren.

Jag har den senaste tiden utfört ett antal intervjuer med användare efter en avslutad pilotperiod i mitt projekt och de svar var jag fick var väldigt varierande på många punkter men det samtliga piloteer var rörande överens om var att systemet måste fungera och underlätta deras arbete annars kunde de lika gärna vara utan. Det vill säga att dom måste förstå nyttan.

Att få ett system att fungera är vi inom test och utveckling rätt bra på, men att få systemet att underlätta användarens arbete det är något vi ofta hoppas på att systemet gör när det väl är i produktion, men hur verifierar vi att det verkligen gör det?

I det här projketet har jag  tack och lov fått möjligheten och tiden att utföra användbarhetstester mitt i projektet också. Vi gjorde en del  användbarhetstester med slutanvändarna utifrån designskisser i början av projektet, innan vi började utveckla. Nu har vi kommit en bra bit på väg och jag tycker det är dags att köra en runda användbarhetstester till för att dels verifiera att vi tolkat kraven rätt, men även för att få användaren att känna nyttan av det nya systemet.

Jag tänkte den här gången skriva så kallade personas där jag tilldelar användaren en roll och några enklare uppgifter att utföra, men jag tänker inte tala om hur uppgifterna ska utföras. En viktig sak att tänka på är att utföra dessa tester med rätt personer i en miljö där de känner sig trygga, d.v.s. rätt person i rätt kontext. De frågor jag tänkte fokusera på är följande:

1. Tillfredställelsen

Hur behagligt/trevligt är det att använda systemet?

2. Inlärningsförmågan

Hur lätt är det för användaren att utföra enklare uppgifter för första gången?

3. Effektiviteten

När användaren väl lärt sig systemet hur snabbt och enkelt kan dom utföra sina uppgifter?

4. Felen

Hur många fel gör användaren?

Hur allvarliga är felen?

Hur lätt tar sig användaren därifrån?

Det ska bli otroligt spännande att utföra dessa tester och få se användarnas reaktioner på de nya systemet. Jag ber att få återkomma med resultatet i ett senare blogginlägg. Så fortsättning följer….

Om Johan Bergström, AddQ Consulting

Johan Bergström har arbetat med kravhantering och kvalitetssäkring av mjukvara sedan 1999. Han har arbetat som Kravanalytiker, Testare, Testledare och Teknisk Projektledare inom Bank och finans industrin. Sedan 2001 har Johan jobbat med funktionella tester i flera olika system för värdepappershandel. Han har även varit med att införa utforskande testmetoder i miljöer där man tidigare haft mer traditionella vattenfalls liknade metoder.