Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Ökad konkurrens ett viktigt mål

Blogginlägg   •   Jun 18, 2013 15:46 CEST


Som bankkund vill jag ha bra tjänster till låga priser, precis som när jag köper andra varor och tjänster. Konkurrensverket har i en rapport tittat närmare på olika faktorer som gör att rörligheten är låg och konkurrensen är svag på bankmarknaden. Sedan mycket avreglerats, t.ex. kreditmarknaden, borde förutsättningarna för en fungerande marknad vara goda. Och som jag varit med rätt länge i den här branschen kan jag konstatera att det är väldigt stor skillnad på möjligheten att välja nu jämfört med att välja förr.

I DI idag tar man bland annat upp förslaget i rapporten om fri flytt av fonder till ISK och att man då kan få uppskov med skatt på kapitalvinsten. Dan Sjöblom, Konkurrensverket, menar att det säkert går att finna en lösning på samma sätt som med bostadsuppskov.

Några kommentarer:
Det är bra om man kan få bättre rörlighet. Det tar väldigt lång tid att komma tillbaka till lönsamhet om man byter en fond som har stor latent skatt på vinst, men hög avgift, till en fond med samma inriktning och riktigt låg avgift. Det är ju ett betydligt lägre belopp som ska förräntas om man skattar av vinsten vid bytet. Så en flytt med uppskov skulle kunna vara bra.

Men – att ha uppskov med skatt liggande kvar är inte så upplyftande om kurserna viker. Jag har själv ett gammalt skatteuppskov, från ABB-bytet en gång i tiden, som irriterar.
Och – ska man ha en årlig uppskovsskatt som vid bostadsuppskov är det inte mycket bevänt med uppskovet. (1,67% av vinsten tas upp som kapitalinkomst.) Kräver också en högre avkastning och om vitsen var att pressa till lägre avgifter inom fondmarknaden så krävs väldigt mycket lägre avgift för att det ska motivera en flytt. Om värdeökningen varit 5 gånger och avgiften är 1 procentenhet lägre på fonden man byter till krävs en årlig meravkastning på 0,4 procentenheter för att kompensera för skatten. Om värdet fördubblats krävs meravkastning på 0,25 procentenheter.

Det vill ju till att man förändrar regler så att det ökar viljan till flytt och inte så att det blir krångligt och dyrt i en annan ände.

Avgiftsfrågorna är centrala. Det är stora kostnader för den som har sparat länge i en fond och fått bra värdetillväxt eller den som sparat mycket. Visst är det tacksamt för den som får en värdeökning, men förvaltningen av en större summa är inte mer kostsam än för den som har ett litet kapital. För samma tjänst skiljer kostnaden i kronor stort. En avgift på 1% betyder 200 kronor per år i avgift för 20 000 kronor men hela 5 000 kronor per år för 500 000 kronor sparade.