Famna

Offentlig verksamhet räknas inte till non profit

Blogginlägg   •   Feb 22, 2013 13:11 CET

 

I Regions Skånes marknadsföring drivs dess vårdverksamheter utan vinstsyfte. På detta har de vinstdrivande företagen reagerat och menar att de framställs i en ofördelaktig dager. Det kan man förstå. Vanligtvis avses med non profit (utan vinstsyfte) att vinster och överskott återinvesteras i verksamheterna utveckling och att man arbetar för medlems- eller allmännytta.

Offentliga myndigheter räknas inte in bland non profit-aktörerna. Varken EU eller regeringskansliet räknar in kommuner och landsting bland civilsamhällets organisationer eller non profit-företag. Skrivningar om detta återfinns i såväl regeringens proposition för civilsamhällets utveckling (2009/2010:55) som i EU-kommissionens Social Business Initiative, främst ideella föreningar, kooperativ, stiftelser och ömsesidiga bolag.

Nu verkar Region Skåne ha stoppat sin marknadsföring. Det är ett klokt beslut.

Den som vill fördjupa sig i olika driftsformers logik och betydelse, inte minst inom välfärden, rekommenderas att läsa boken ”Civilsamhället i samhällskontraktet”, redaktör Filip Wijkström på förlaget European Civil Society Press, Stockholm 2012.

Lars Pettersson
Generalsekreterare i Famna

Länk till artikel om Region Skånes marknadsföring.