Ledarskapscentrum

Om du verkligen vill påverka någons åsikter, se till att inte tvinga på dem dina egna.

Blogginlägg   •   Jun 03, 2012 19:46 CEST

Det går aldrig att tvinga på en annan människa ens egna åsikter och värderingar, varför det är lika bra att redan i första läget inse detta och därigenom bespara både sig själv och andra onödig tid och kraft. Ifall människor känner att man försöker att manipulera dem, eller tvinga på dem sina egna åsikter så kommer de att protestera, aktivt genom att säga stopp och belägg, eller passivt genom att låta bli att lyssna eller prata bakom ryggen på en. Däremot så kan man vara en god förebild, och därigenom få människor att av fri vilja anamma ens grundvärderingar, men såsom ordspråket säger: ”Om du verkligen vill ha någon, släpp honom eller henne fri. Kommer han eller hon tillbaka så beror det på att han eller hon verkligen vill.” Detsamma gäller värderingar och åsikter. Ifall människor känner att de är fria att själva välja vad de står för och tycker är rätt och fel så kommer de inte att känna sig tvingade att tycka likadant som du vilket gör att de i mindre utsträckning kommer att ägna sig åt läpparnas bekännelse enbart för att göra dig nöjd. Genom att vara en god förebild så ökar sannolikheten dessutom för att människor de facto kommer att anamma ditt synsätt, inte för att de måste, utan för att de vill. Det är en stor skillnad.

Stefan Söderfjäll