Gar-Bo AB

Om Färdigställandeförsäkringen

Blogginlägg   •   Mar 26, 2013 15:50 CET

Med anledning av Fuskbyggarna som sändes 21 mars i TV4, där man bland annat nämnde en Färdigställandeförsäkring som den aktuella entreprenören inte hade tecknat, väcktes ett intresse för försäkringen på Twitter. Vi vill här närmare förklara försäkringens syfte och hur den är ett viktigt skydd för dig som byggherre. 

Vid de flesta husbyggen ska det finnas ett så kallat Färdigställandeskydd. Detta skydd kan bland annat vara i form av vår Färdigställandeförsäkring eller Entreprenadsäkerhetsförsäkring (som är ett annat namn). 

Färdigställandeförsäkringen hjälper dig som byggherre om entreprenören som du har skrivit kontrakt med skulle gå i konkurs under byggtiden. Försäkringen hjälper dig också om arbetet blir så försenat att du har rätt att häva avtalet. När en ny entreprenör ska upphandlas är det inte ovanligt att merkostnader uppstår i form av dyrare arbetstimmar eller material. Försäkringen täcker eventuella merkostnader som kan uppstå med upp till 10 procent av den ursprungliga kontraktssumman.

Färdigställandeförsäkringen tecknas av din entreprenör men till din förmån. När entreprenören ansöker om en Färdigställandeförsäkring gör vi en bedömning av entreprenörens ekonomi. Vi bedömer också om produktionskostnaden är rimlig i förhållande till de arbeten som ska utföras. Har entreprenören en sund ekonomi i sitt företag, och vi gör bedömningen att han eller hon under normala omständigheter kommer att kunna fullgöra sitt uppdrag, så utfärdar vi en försäkring. Skulle det visa sig att entreprenörens ekonomi inte bedöms som tillräckligt solid kan vi neka denne att teckna en försäkring.

Vad som är viktigt att tänka på för dig som byggherre i förhållande till Färdigställandeförsäkringen är att aldrig betala några arbeten i förskott och att du får en kopia på försäkringsbrevet från din entreprenör. Du ska även tänka på att när du skriver kontrakt med din entreprenör så gör du det med en noggrant specificerad betalningsplan. Betalningsplanen ska specificera vilka utförda arbeten du ska betala för och när i processen du ska betala för dem. På så sätt undviker du att betala för något i förskott som kanske aldrig blir utfört på grund av att entreprenören går i konkurs.

Fakta:
Skadekostnaden för Färdigställandeförsäkringen har de senaste 4 åren legat på 40 miljoner kronor och den genomsnittliga skadekostnaden har legat runt 230 000 kronor.