Frihetspartiet

Om Försäkringskassan och Tjänstemannaansvaret

Blogginlägg   •   Jan 28, 2010 00:08 CET

Miriam Lindau var en koncentrationslägerfånge i Auschwitz. Till saken hör också att Miriam under en period innan hon kom till Auschwitz tvingades att sopa gator i ett ghetto. Under 1950-talet flyttade hon till Sverige, svårt sjuk av tuberkulos. 1997 erhöll hon en retroaktiv ersättning från den tyska staten uppgående till 80 000 kronor såsom ersättning för tiden i koncentrationsläger. Därmed borde saken vara utagerad och ingenting mer skulle finnas att tillägga i sak men ack så man kan bedra sig.

Här kommer nämligen Försäkringskassan in i bilden. Försäkringskassan reducerade genast Miriams pension med hälften med motivet att ersättningen från tyska staten skulle ses som en pension för frivilligt utfört arbete i ghettot!!!

Efter fyra års turnerande inom det svenska rättsväsendet nådde så  fallet nyligen fram till prövning i regeringsrätten som ger Miriam rätt. Försäkringskassan får därmed inte minska hennes pension med anledning av de tyska skadeståndspengarna.

Vad kan man som medmänniska säga? Försäkringskassans handlande är, förutom en obeskrivlig kränkning av Miriam och hennes fasansfulla upplevelser, ett exempel på rent kriminell dumhet och en häpnadsväckande inkompetens!

Den ansvariga handläggaren, och de i övrigt ansvariga för beslutet på Försäkringskassan, borde inte gå straffria ut ur ett sådant här ärende. Det är ett övergrepp på en äldre människa som torde sakna motstycke. Frihetspartiet har såsom en punkt på sitt partiprogram att ”Införa ett straffrättsligt tjänstemannaansvar inom all form av offentlig verksamhet. Vidare skall en "Medborgarombudsman" inrättas för ändåmålet att driva de förfördelades sak i rätten samt med jurisdiktion att även självständigt driva rättsfrågor i ärendet”.

Detta  torde vara självklart. Allt för länge har olika offentliga tjänstemän kunnat undkomma med vilka felhandlingar som helst. Handlingar som hade renderat straff om de istället utförts i privat verksamhet. Det är hög tid att utjämna skillnaderna. De ansvariga för uppenbara övergrepp eller andra felhandlingar skall alltid kunna ställas till svars och påtvingas sitt ansvar för utförda handlingar, vare det inom privat eller offentlig tjänst. En medborgarombudsman skall också tillsättas i avsikt att driva sådana mål för att underlätta för offren för olika tjänstemäns felhandlingar. Det skall inte längre gå att gömma sig bakom straffrihet vid uppenbar arrogans, inkompetens eller ren och skär stupiditet. Det är återigen en fråga som faller under Frihetspartiets uttalade motto: Moral och Sunt Förnuft!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet