Verismo Systems AB

Ord från organisationen

Blogginlägg   •   Sep 30, 2014 14:51 CEST

Vi tog pulsen på Verismo och intervjuade Fredrik och Krister.

FREDRIK WALLÉN, CEO

Hur skulle du beskriva de två senaste åren i er organisation?

Det som dyker upp spontant är förändring. Företaget har etablerat sig på en i princip helt ny marknad och organisationen ser helt annorlunda ut nu mot vad den gjorde 2012. Verismo HR har också utvecklats från att ha varit ett verktyg för främst performance management till en mångsidig lösning som hanterar allt från compensation and benefits till rekrytering.

Hur ser du på den framtida utvecklingen för Verismo som lösning?

I takt med att våra kunder får utökade och mer avancerade behov växer också lösningen med dessa. Min bedömning är att vi klivit över en tröskel gällande funktionaliteten och kommer ägna de kommande åren åt att fokusera systemutvecklingen mot mer sofistikerad och integrerad funktionalitet, samtidigt som användarvänligheten är fortsatt god.

Vad är speciellt med systemutvecklingen i er organisation?

Arbetssättet i vår organisation är inte unikt i sig, vi är strukturerade och arbetar nära varandra. Jag skulle säga att det som utmärker systemutvecklingen hos oss är att våra programmerare har kompetens inom HR och involveras redan vid idéstadiet.

KRISTER OLSSON, SALES MANAGER 

Hur ser marknaden ut framöver?

Vi ser positivt på marknaden. Eftersom Sverige börjat vakna och upptäcka fördelarna med den här typen av lösningar ser vi en ökad efterfrågan på vår hemmamarknad. Vi har alltid betraktat Finland som ett föregångsland i Norden men hoppas nu också att Sverige ska visa framfötterna och ta del av fördelarna systemet ger. Dessutom ser vi ett stort intresse från både Tyskland och Polen.

Vilka behov ser ni hos större organisationer idag?

Behovet av att strukturera och utvärdera. Att enkelt kunna ta ut rapporter med mycket data och ligga steget före ur ett resursstrategiskt perspektiv. På individnivå handlar det fortfarande mycket om mål som linjerar med organisationens och att styra med värderingar.