Svenska Örtmedicinska Institutet Aktiebolag

Orsaken till depression hittar vi 520 miljoner år tillbaka i tiden

Blogginlägg   •   Aug 26, 2015 10:24 CEST

Det finns vissa folkgrupper som inte drabbas av depression men i Japan har antalet deprimerade stigit med det dubbla det senaste årtiondet. Hjärnan krymper hos den som är deprimerad men när personen tillfrisknar så kan hjärnan återta sin ursprungliga storlek.

Forskare har upptäckt att Amygdala är överstimulerad hos deprimerade personer. När Amygdala är aktiverad skapar det känslor av skräck, rädslor, oro och ångest.

Så långt som 520 miljoner år tillbaka i tiden fanns det fiskar som var utrustade med en funktion som varnade för rovdjur och som skyddade dem mot fara och hjälpte dem att överleva.

När vi blir rädda utsöndras stresshormoner som ger energi till musklerna och gör att motoriken förbättras. Det är en slags självförsvarsmekanism som går igång för att vi ska kunna fly från en farlig situation. I dagens moderna samhälle är fara ofta lika med saker vi inte kan fly ifrån. Det vill säga destruktiva relationer, en dålig ekonomi eller ett jobb man vantrivs med.

Vi kan därför ha ett konstant påslag av stresshormoner och de skadar nervcellerna i hjärnan. Kronisk stress gör att nervcellerna blir undernärda och krymper och det är förklaringen till varför vi får ett förändrat humör och ett förändrat beteende. Det som en gång utvecklades som ett skydd mot rovdjur gör oss i dag sjuka i depression.

Amygdala började överreagera hos däggdjur som blev separerade från gruppen. Det vill säga när de upplevde ensamhet istället för trygghet i gruppen.

För fyra miljoner år sedan utvecklades minnet hos våra förfäder som levde på Afrikas savanner vars liv ständigt var i fara. Att ofta minnas hemska saker gjorde att Amygdala löpte amok och som om det inte var nog med det, Amygdala är kopplad till Hippocampus som styr minnet och vissa minnen som blir känslosamma sparas i Hippocampus.

När människan utvecklade den del i hjärnan, Brocas centrum, som gör att vi kan förstå tal, då kunde andra människors minnen sparas i våra egna hjärnor. Så Amygdala kunde nu stimuleras av ytterligare en faktor – att vi lyssnade på andra. Det vill säga först blev vi rädda för rovdjur, sedan kom känslan av ensamhet och så våra egna och andras hemska minnen.

Men finns det ingenting som motverkar depression?

2013 gjordes en studie på depression i Tanzania bland Hadzafolket och där var man helt fri från depression. Forskarna fann att anledningen till att stammen mådde bra var att de levde i jämställdhet med varandra.

När forskare undersökte vad som händer i hjärnan vid orättvisa fick de en omedelbar reaktion i Amygdala. Man gjorde försök genom att dela upp pengar mellan två personer och man fann att ojämn fördelning av pengarna skapade en reaktion i Amygdala, även hos den som fick mycket pengar. Men när man delade lika kom ingen reaktion alls. Med andra ord så mår alla bra av rättvisa och jämlikhet.

När människan lämnade jägarsamhället där allt delades lika och när man började bruka jorden kom alltså den fjärde faktorn som skapade depression – ojämlikhet. Vi den tiden började skördarna fördelas efter social status, de rika fick mest och de fattiga minst.

I dag har vi ojämlika arbetsförhållande, ökande klyftor, fattigdom och segregering. De som har yrken med mindre tendens till depression är de som fattar egna beslut än de som måste följa instruktioner från chefer. De som är mer priviligierade mår alltså bättre.

Hur bra man mår skiljer sig också mellan stad och land. Människor på landsbygden har inte lika stor risk att bli deprimerade som människor i städer. Forskarna tror att det beror på att i en större stad har vi inte lika många nära relationer som på landet. I stora hyreshus känner man inte sina grannar och man har oftast inte lika stort socialt nätverk som på landet.

Men vad kan man som stadsbo kan göra om man inte mår bra?

Regelbunden motion gör att nervceller nybildas i en skadad hjärna. Att exponera sig för solljus under dagen och att lägga sig i tid hjälper. En regelbunden livsstil kan normalisera utsöndringen av stresshormoner. Men en väg till bättre hälsa är också att förändra en situation man inte mår bra av.

Källa: UR/SVT.