Alerta Bokförlaget

På resa i Kappadokien (del 2)

Blogginlägg   •   Feb 01, 2014 15:28 CET

Turkiet har 76 miljoner invånare och halva befolkningen är under 28 år.  I öster är de flesta kvinnorna ekonomiskt beroende av männen. I det feodala samhället är kvinnans plats i hemmet. Där sköter hon hushållet, uppfostrar sina barn enligt gamla traditioner och passar barnbarnen precis som traditionerna var i Sverige och överallt i Europa för 75- 80 år sedan.

Varje år ökar befolkningen med 1,5 miljoner människor. Om 70 procent av dem söker sig till högre utbildning, hur ska då universiteten kunna ställa så många utbildningsplatser till förfogande varje år? Svaret är att man har infört hårda inträdesprov. Godkända gymnasiebetyg räcker alltså inte för att få tillträde till de efterfrågade universitetsutbildningarna. Redan i årskurs 2 i gymnasiet förbereder sig eleverna extra inför inträdesproven på universiteten. Man går i dyra privatskolor som kostar omräknat 55. 000 kronor per år.  På dessa skolor är engelska, franska, tyska eller italienska undervisningsspråk. Tre fjärdedelar av studenterna söker och erhåller stipendier från fonder som startats av rika familjer.

Cirka 9000 studenter klarar inträdesproven till universiteten varje år och får tillträde till något av Turkiets 140 universitet, kanske i Istanbul där det finns 40. På grund av att så många unga personer önskar sig en högre utbildning är bristen på yrkesarbetare och tekniskt kunniga arbetare stor.

Universitetsutbildningen kostar terminsavgifter och studiematerial som studenten betalar själv. I väst eftersträvar de flesta kvinnliga gymnasieelever en universitetsutbildning.  På universiteten träffas ungdomar av båda könen och många bildar partnerskap och bor ihop utan att vara gifta. Denna osedliga utveckling vill man ändra på och då landet eftersträvar en befolkningstillväxt, har man infört en extra favör. De par som ingår äktenskap under universitetsutbildningen får sina terminsavgifter strukna och övriga studieskulder avskrivna. Staten betalar båda partners utbildningar. Regeringen tillsätter rektorerna på de statliga skolorna!

I väst yrkesarbetar många kvinnor i fabriker och på banker. De är så välkomna att man ordnar dagisplatser och barntillsyn på själva arbetsplatserna, så att kvinnor kan arbeta och samtidigt besöka sina barn på rasterna. Men hur är förhållandena för det kvinnliga könet i östra Turkiet?

Ponera att du är flicka och bor på landet. Din far tycker inte att du behöver utbilda dig, för vem ska då sköta hushållet i framtiden? Vem ska hämta vatten? Vid brunnen har flickorna hittat på ett sätt att umgås en stund med varandra. De öppnar vattenkranen så lite som möjligt så att det tar lång tid att fylla kärlet. Här skapar de sig ett frirum, kanske det enda, eftersom kontakten med andra ungdomar är försvårad.  Där skulle det kunna hända att en giftassugen pojke kommer förbi och blir förtjust i dig. I så fall måste han först be om lov hos sin egen familj att få tillstånd att gifta sig. Pojkens föräldrar eller släktingar besöker sedan din familj, som bestämmer om frieriet är acceptabelt. I så fall blir du nu tillsagd att koka kaffe. Är du attraherad av din friare, strör du mycket socker i kaffet, gillar du honom däremot inte, saltar du kaffet ordentligt. Ponera vidare att du blir glad över frieriet. Då förlovar ni er och firar sedan bröllop i dagarna tre. Guld förgyller nu dina dagar. Du får gyllene presenter; halsband, armband och även rent guld som du kan lägga på vågen. Guldet är din livförsäkring, det ska du nämligen använda dig av om du råkar hamna i kris!

I Turkiet lever 8 miljoner mycket rika personer. Mellan 25 och 30 procent av befolkningen lever på europeisk standard, medan den undre medelklassen lever i slumområden. Byggbranschen blomstrar. Överallt byggs det nya hus och moderna lägenheter.  Här i öster passerar vi under resans gång flera slumområden, där folk lever under vidriga förhållanden. Stora statliga byggprojekt är igång. Man river slumområdena. Den som blir av med sitt boende på detta sätt erhåller en lägenhet i ett nybyggt hus som kompensation. Resten av lägenheterna säljs eller hyrs ut till överkomliga priser och hyror. Bostadslån är enkelt att få och amorteringsfria under ett par år. Utbudet av bostäder är gigantiskt och man undrar faktiskt om man inser faran. Tar man de västliga erfarenheterna av bostadsbubblan på allvar?

Vår eminente ledsagare, den turkiske ekonomen, berättar att inkomstklyftorna är stora i Turkiet. 18 miljoner människor tvingas leva på 2 US dollar per dag. Var fjärde person i Turkiet erhåller socialhjälp. Arbetslösheten beräknas vara mellan 10 och 11 procent och det finns tillgång till arbetslöshetskassa under 6 månader. Den som har en anställning eller ett arbete i butik, restaurang, på hotell eller arbetar som chaufför eller städare har en minimilön på omräknat 3. 500 kronor i månaden. Industriarbetare tjänar mellan 7. 000 och 9. 000 kronor netto. Bäst betalda är akademikerna som kan förvänta sig en lön på omräknat mellan 8. 000 och 25. 000 kronor. Alla anställda tillhandahåller 13 avlöningar per år.

Skattetrycket är 53 procent, den motsvarande siffran i Sverige är 57 procent.  Därtill kommer 500 olika skatter och skatt på skatt. Arbetstiden är mestadels 40 timmar och semesteranspråken är beroende av anställningstiden. Pensionsåldern är 65 år med tillgång till gratis transporter med tåg och buss för alla. Grundpensionen beräknas vara 4. 000 – 5. 000 netto plus avgångsvederlag beräknat i antal år gånger sista avlöningen.

Turkiets ekonomi växer med 9 procent per år och har inte påverkats av den globala ekonomiska krisen. Landets industrinäringar består till stor del av bilindustri. Här tillverkas och monteras allt från bildelar till småbilar, lastbilar och bussar för världens alla bilmärken; Honda, Seat, Ford, Fiat, Volvo, Mercedes, Mitsubishi… Arbetskraften är billig. Turistindustrin bidrar med 38 miljoner besökare per år, textilindustrin tillverkar allt från råvaror, färdigsydd konfektion, hemtextil och skinn. Vitvaror produceras och exporteras, så även krom och kol.

Vad händer då om du blir sjuk? Socialt går det ingen nöd på den turkiska befolkningen åtminstone vad gäller sjukvården.  Sjukförsäkringssystemet liknar det som finns i de mellaneuropeiska staterna, exempelvis Österrike och Tyskland med flera. Sedan i år har alla invånare sin egen sjukförsäkring med gratis sjukvård som inkluderar tandläkare och recept på gratis glasögon. Önskar du dig vackrare eller modernare glasögon än dem staten erbjuder, betalar du mellanskillnaden. Samtliga apotek är kopplade till sjukvårdssystemet. Är du pensionär är även medicinerna helt gratis. Privatsjukhus har avtal med staten och man betalar själv en viss summa. Här i östra Turkiet, där ju vintrarna är hårda och vägarna ibland täckta av 3 meter snö, tvingas sjukhus hämta patienter med bandvagnar, helikoptrar eller flygambulanser. Alla privatsjukhus måste ta emot akutfall, annars hotar böter eller nedläggning av sjukhuset.

På grund av det generösa sjukvårdssystemet har det uppstått problem med överkonsumtion av läkarvård och mediciner.  Av det skälet tillåts patienter endast ta ut fyra mediciner åt gången, annars tvingas de uppsöka sjukhus och genomgå större läkarundersökningar för att fastställa det egentliga behovet.  För att sänka läkemedelskostnaderna i landet pressas läkemedelsföretagen att hålla priserna nere och det finns en statlig import av mediciner i konkurrens med apoteksföreningen. För första gången överstiger nu hälsobudgeten försvarsbudgeten. Kan orsaken bestå i att militärtjänstgöringen har sänkts från 15 till 12 månader? 

Fortsättning följer
Lilian O. Montmar
I februari 2014 utkommer tredje delen av min Norrlandstrilogi "För inte så länge sedan". Den handlar om kvinnors osynliga arbete och utspelar sig i Sverige tiden 1880 -1960

Recensioner av mina dokumentärromaner finns på hemsidan: http://home.swipnet.se/Alerta

Alla böcker finns tillgängliga i din bokhandel, på Bokrondellen, Adlibris, Bokus, Bokia och inspelade att ladda ned som e-bok eller mp3 på ditt närmaste bibliotek.

Välkommen  också att lyssna  till Ulrika Kärnborgs intervju om Maria Magdalena Mathsdotter i programmet "En bok - en författare"  i Kunskapskanalen 

http://www.ur.se/Produkter/174398-En-bok-en-forfattare-Maria-Magdalena-Mathsdotter?product_type=programtv&q=samer

 1. Maria Magdalena Mathsdotter
 2. Kolonisterna på hjortronmyrarna
 3. Kärlek, vänskap och rock n’roll
 4. Liebe Freundschaft und Rock n’roll
 5. Min vän från Metaponto
 6. Mein Freund aus Metaponto
 7. Dimma över Albysjön
 8. TRILOGIN OM:
 9. Hedersmannen 
 10. Födda i våldets tecken
 11. Solnedgången kan ingen ta ifrån mig