Lyckoaktivist

Paradoxal passion

Blogginlägg   •   Dec 06, 2012 14:12 CET

"Hitta din passion i livet!"

Känner du igen uppmaningen? När en aktivitet vi gör och tycker om förvandlas till en passion är den inte längre bara en hobby, det blir en del av vår personlighet. Personer med en passion för att dansa, fiska eller sjunga är inte bara någon som dansar, fiskar eller sjunger, de ser sig själva som "dansare", "fiskare" eller "sångare". Olika personer hittar sin passion i olika saker; sitt jobb, i sina relationer eller på sin fritid. Men en passion behöver inte bara betyda njutning och lyckorus. Enligt en teori om passion finns det två olika typer av passion, harmonisk eller tvångsmässig. 

Harmonisk passion drivs av en inre motivation och väljer att spendera mycket tid åt aktiviteten samtidigt som den harmoniserar med andra delar av livet. Tänk dig långhårig surfare som spenderar varenda lediga stund under sommarmånaderna på stranden, men som när man tittar närmare utan svårgheter också tar hand om sina relationer eller sköter sitt jobb. 

Tvångsmässig passion är en mer kontrollerad typ av passion där personen känner sig tvingad att investera sig själva och sin tid åt aktiviteten, på grund av t.e.x. status eller sitt eget självvärde. Ta som exempel en atlet som tränar sin kropp för hårt och tar till doping för att prestera och vinna mer. Resultatet av den tvångsmässiga passionen blir att aktiviteten går före allt annat och tar oproportionerlig plats i personens liv. 

Forskning har visat att de här två olika typerna av passion också relaterar olika till välmående. Medan harmonisk passion korrelerar till lycka är tvångsmässig passion mer kopplat till ångest och depression. Till exempel har man sett att när personer med tvångsmässig passion under vissa dagar hindras från att utföra sin aktivitet upplever de mindre positiva känslor, det här är inte fallet med de som har en mer harmonisk passion. 

Nu visar en ny studie att en förklaring bakom det här kan handla om flow. Upplevelsen av flow hittar man när följande kriterier är uppfylla:

  • balans mellan färdighet och utmaning
  • tydligt mål
  • omedelbar feedback
  • intensiv närvaro och fokus
  • kontroll
  • minskad självmedvetenhet
  • förändrat tidsbegrepp

Studien, som ville se på sambanden mellan olika typer av passion och välmående samt upplevelsen av flow, visade att personer med en harmonisk passion har högre välmående och upplever mer flow under sin favoritaktivitet. Dessutom verkar de också uppleva flow i andra aktiviteter, som t.ex. när de pluggar (som var den aktivitet man tittade på i studien). Personer med en mer tvångsmässig passion däremot upplevde inte flow varken under sin passionerade aktivitet eller i andra aktiviteter. Något som verkar bero på att dessa personerna grubblar mer över sin passionerade aktivitet när de inte utövar den. 

Vad kan vi ta för lärdom från den här studien? Ett sätt kan vara att du innan du djupdyker ännu mer in i den där aktiviteten som du presterar högt inom tänker genom följande frågor:

  • Var hämtar jag motivationen till min passion i från? Är det från den sanna genuina glädje som aktiviteten ger mig, eller är det från yttre faktorer som status, uppmärksamhet eller pengar?
  • Hamnar jag ofta i flow när jag gör aktiviteten? 
  • Grubblar jag över aktiviteten när jag inte får utföra den så pass mycket att jag har svårt att fokusera på det jag gör i stunden? Eller låter jag den ta lagom stor plats i mitt liv?

En passion kan berika livet och behöver inte betraktas som intressant eller rationell för andra (ärligt talat har jag aldrig riktigt förstått frimärkssamlare) så länge du själv känner att du hittat något som skänker dig stor tillfredsställelse. Att däremot uppmärksamma vilken typ av passion du har kan göra skillnad för ditt välmående. 

Inom kort ger TV3 dig mer information om passion och "kick-sökare" i deras kommande dokumentär där Erik medverkar som expert. 

Referens

Carpentier, J., Mageau, G. A., & Vallerand. (2011). Ruminations and Flow: Why Do People With a More Harmonious Passion Experience Higher Well-Being? Journal of Happiness Studies, 13, 501-518. 

Foto: Marit Nore