PRfekt Kontor AB

Pengar till SOS Barnbyar i Bouar

Blogginlägg   •   Aug 29, 2012 22:11 CEST

Den första betalningen håller på och förbereds från PRfekt kontor till SOS Barnbyar i Bouar. Avtalet som vi tecknat med SOS Barnbyar gör att 2% av omsättningen från våra kunder går till till barnbyn i Bouar.
Över 5.000 kronor kommer den första betalning vara vilket känns riktigt kul för oss. Det som känns spännande är att vi nu får en inblick i arbetet som utförs på plats och här kommer lite information om barnbyn som vi alla är med och stödjer.

För att ni ska få mer känsla för barnbyn så kommer lite information här.

BARNBYN I BOUAR
I januari 2010 invigdes den nya barnbyn i Bouar, finansierad av svenska givare, med plats för 120 föräldralösa och övergivna barn i olika åldrar. Barnbyn har fått namnet Astrid Lindgrens barnby och byggdes till minne av den kända barnboksförfattarinnan. Många av barnen bär på svåra trauman och här i barnbyn får de en mamma, ett hem, en ny familj och en trygg uppväxt. I barnbyn finns också psykologer, terapeuter och annan personal som ser till att barnen får det stöd de behöver.
Skolan och medicinkliniken erbjuder utbildning och hälsovård till tusentals
familjer i barnbyns närområde. Barnbyn består av tolv familjehus,
med plats för 10-12 barn i varje hus.
Förskolan, skolan och medicinkliniken kommer att kunna erbjuda tiotusentals
barn och familjer hjälp och stöd. I de fallfärdiga skolor som finns i området
sedan tidigare har barnen trängts i överfyllda klassrum, samtidigt som
bristfällig vård erbjuds i smutsiga behandlingsrum, så skolan och medicinkliniken
gör stor skillnad för människorna i närområdet.
En viktig del av SOS Barnbyars arbete är att arbeta förebyggande och stödja
utsatta familjer så att barn inte överges eller blir omhändertagna. Under 2009 nådde i Bouar de familjestärkande insatserna totalt 670 barn i 169 familjer med hälsoutbildning, skolgång för barnen, matpaket och juridiskt skydd.
Insatserna är olika beroende på familjernas behov. Ensamstående mammor erbjuds yrkesutbildning och mikrolån för att starta egna företag och på sätt försörja sin familj. I andra fall kan insatserna handla om jordbruksutbildning och utsäde eller stöd att hävda sin lagliga rätt till arv och egendom. Alla familjer får tillgång till hälsovård och skolgång för barnen.
SOS Barnbyar i Sverige har ett långsiktigt ansvar för finansieringen av barnbyn och de kringliggande verksamheterna, som skola, medicinklinik och familjestärkande arbete.

PRfekt kontor - världsförbättrande kontorsvaror